DUCHOVNÉ CVIČENIA

DUCHOVNÉ CVIČENIA

Urobte niečo konkrétne pre svoj duchovný život. V čase od 14.3. do 17.3. 2019. Neoľutujete!

Duchovné cvičenia na tému, ktorá od nepamäti prenasleduje človeka a samozrejme kresťana. Je ňou túžba po svätosti.

Túžby a ich miesto v duchovnom živote je pohľad na spiritualitu z viacerých zorných uhlov a špeciálne cez prizmu sexuálnej túžby.  Je to cesta, ako objaviť mechanizmy naplnenia životného zmyslu. Uvedomením si všetkého toho, čo je v nás živé, nájdeme spôsob ako rásť v povolaní, v ktorom sa nachádzame a dopracovať sa k zmysluplnému a naplnenému životu.

Link na prihlásenie