spoločnosť božieho slova

Exercičný dom – centrum spirituality

Exercičný dom – centrum spirituality

V exercičnom dome v Nitre na Kalvárii ponúkame kurzy duchovných cvičení pre rozličné kategórie laikov, pobytové predmanželské prípravy, kurzy osobnostného a duchovného rozvoja, aktivity pre rozličné spoločenstvá, ako sú tímbildingy a podobne. Ubytovanie je v dvojposteľových alebo trojposteľových izbách s toaletou a sprchovým kútom.

Súčasťou centra je aj samostatná kaplnka, prednášková miestnosť v podkroví, záhrada na prechádzky, park, pútnický kostol, krížová cesta.

Dôležité:

Duchovné cvičenia a obnovy nie sú oddychovým sústredením, preto pozývame účastníkov týchto programov k vzdialenej príprave, a to tým, že prídu dostatočne oddýchnutí, aby sa vedeli čo najskôr začleniť do programu a mohli tak s oveľa väčším benefitom absolvovať celý pobyt.

Je potrebné sa zúčastniť na celom programe daného kurzu, alebo duchovných cvičení, od začiatku až do konca. Prísť iba na časť programu nie je možné.

Platby za pobyt a kurzy vopred neprijímame, môžete venovať milodar na mieste, priamo počas kurzu podľa možností a tiež dohody s vedúcim kurzu.

Ďakujeme, že sa prihlasujete zodpovedne, po dôkladnom zvážení a beriete to ako záväzok v zvolenom termíne na cvičenia alebo program skutočne prísť. V opačnom prípade svojím nezodpovedným postojom zabránite zúčastniť sa niekomu ďalšiemu, kto by vami zvolený a nenavštívený program skutočne potreboval.

Link na prihlásenie na kurz: