spoločnosť božieho slova

Kontakty

VŠEOBECNÉ:

Adresa: Spoločnosť Božieho Slova, Kalvária 3, 949 01 Nitra
Telefón: 037 – 77 69 411
Fax: 037 – 77 69 437
IČO: 00586757
DIČ: 2021253025
Číslo účtu:
IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)


PREDSTAVENÍ:

Pavol Kruták SVD
provinciál
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3 Nitra 949 01
Telefón: 037/7769412

P. Marek Poláčik SVD
rektor Nitra
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3 Nitra 949 01
Telefón: 037 / 7769 410

P. Johny Ambattu SVD
rektor Bratislava
Adresa: Misijný dom sv. Arnolda Janssena
Krupinská 2 Bratislava 5 851 01
Telefón: 02 / 6820 9812

P. Peter Vagaš  SVD
rektor Vidiná
Adresa: Misijný dom Božského Srdca Vidiná

Zvolenská 74   985 59
Telefón: 047 / 4370 100

 

P. Dušan Šimala SVD
predstavený dištriktu v Českej Republike
Adresa: Nový Hrozenkov 460
756 04 Nový Hrozenkov ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: 00420 – 731 402 394

PRE MISIE:

Misijné oddelenie
P. Ján Kušnír SVD
misijný sekretár
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3 Nitra 949 01
Telefón: 037 – 7769 442
Číslo mobilného telefónu: 0903 809 605

Laickí misionári
P. Ján Kušnír SVD
misijný sekretár
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3 Nitra 949 01
Telefón: 037 – 7769 442
Číslo mobilného telefónu: 0903 809 605

Misijné múzeum – NITRA
Adresa: Kalvária 3 Nitra 949 01
Telefón: 037 – 77 69 440 alebo 037 – 77 69 411

Misijný omšový spolok
Adresa: Misijný omšový spolok
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3 Nitra 949 01
Telefón: 037 / 77 69 440
Informácie: Pošlite nám mená tých, ktorých chcete prihlásiť do Misijného omšového spolku, a doklad o zaplatení finančného príspevku 7 € za každého nového člena. Nezabudnite uviesť vašu adresu, aby sme vám mohli zaslať členské karty. Poslať nám to môžete buď na nižšie uvedený e-mail, alebo môžete použiť formular.
Číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971
(bez variabilného symbolu)
omsovy.spolok@svd.sk 

PRE MLÁDEŽ:

Misijné prázdniny
Adresa: Katka Kočanová
Číslo mobilného telefónu: 0904 471 455
Pastorácia povolaní
P. Ján Kušnír SVD
misijný sekretár
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3 Nitra 949 01
Telefón: 037 – 7769 442
Číslo mobilného telefónu: 0903 809 605

EXERCÍCIE:

Exercičný dom
Adresa: Kalvária 3 Nitra 949 01
Telefón: 037 – 77 69 440