spoločnosť božieho slova

Nitra

Nitra

MISIJNÝ DOM MATKY BOŽEJ

Misijný dom Matky Božej je centrálnym domom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Sídli tu provinciál verbistov. Jeho úlohou je viesť celú Slovenskú provinciu, do ktorej patria aj spolubratia pracujúci v Českej Republike. Ďalej koordinovať činnosť spolubratov na Slovensku a v Čechách a tak isto udržiavať kontakt s generálnym vedením v Ríme. Provinciál zastupuje Spoločnosť Božieho Slova pred občianskymi úradmi, je jej štatutárom.

Misijné oddelenie

Misijné oddelenie v Nitre má za úlohu rozvíjať misijné povedomie a robí misijnú animáciu na Slovensku. Stará sa o získavanie prostriedkov pre prácu  misionárov v zahraničí.

Vydavateľstvo

Spoločnosť Božieho Slova sa už od svojho vzniku snaží šíriť misijnú myšlienku pomocou tlačeného slova. V tomto pokračuje Vydavateľstvo SVD v Nitre. Za ostatné roky vydalo viacero misionárskych životopisov, ale aj iné tituly zo spirituality, filozofie a teológie. Pravidelným ovocím vydavateľstva je každoročný knižný i nástenný Misijný kalendár. V Nitre je aj redakcia mesačníka Hlasy z domova a z misií.

Verbum

Náboženskú literature a devocionálie je možno zakúpiť v kníhkupectve Verbum, ktoré sa nachádza na prízemí misijného domu.

Postulát

Misijný dom je tiež miestom postulátu, prvých krokov rehoľného života.  Záujemcovia o misijné povolanie sa hlásia provinciálovi a po prijatí začínajú proces formácie v postuláte.

Domov Sociálnych Služieb

Svoj zaslúžený odpočinok prežívajú  misionári zo zámoria i zo Slovenska v DSS priamo v Misijnom dome. Aj keď už nemôžu aktívne pôsobiť, podporujú misie svojimi modlitbami a obetami spolu s laikmi a diecéznzmi kňazmi, pre ktorých je tento dom tiež otvorený.

Exercičný dom – centrum spirituality

Súčasťou areálu misijného  domu je aj Exercičný dom. Rôzne skupiny veriacich sem prichádzajú, aby sa zúčastnili duchovných cvičení alebo seminárov. Areál kostola, krížovej cesty i priľahlého parku poskytujú výborné možnosti na stíšenie sa a na modlitbu.

Misijné Múzeum

Na prízemí misijného domu je Misijné múzeum národov a kultúr. Nachádzajú sa v ňom exponáty z celého sveta – etnologického charakteru i exotické zvieratá a vtáky, zvlášť zaujímavé pre deti a mládež.

Farnosť

Komunita domu zabezpečuje farskú pastoráciu v kostole na Kalvárii. Do farnosti patria ulice starého mesta v okolí Kalvárie s počtom približne 6 000 veriacich. Každý deň sú v kostole dve sväté omše a v nedeľu tri. Veriaci majú možnosť pravidelne pristúpiť k sviatosti zmierenia, spovedá sa pred a aj počas sv. omší. Pátri sa venujú katechéze v kostole, v nemocnici i v školách, príprave a vysluhovaniu sviatostí. Špecifická je práca v nemocnici. Službu zabezpečujú nepretržite pátri z komunity a denne slúžia svätú omšu v kaplnke nemocnice. K ich úlohe patrí aj návšteva pacientov na nemocničných oddeleniach. Vysluhujú sviatosti pokánia, pomazanie chorých, roznášajú sväté prijímanie. Početná rómska komunita je súčasťou misionárskej služby kalvárskej farnosti.

Dospelí i mládež sa stretávajú pod vedením niektorého z pátrov na modlitbových stretnutiach. Pravidelnými akciami farnosti sú: Farský deň v niektorú septembrovú nedeľu, Mikulášske stretnutie, Misijné Vianoce, Farský ples, deň radosti, Farský majáles.

Pútnické miesto.

Farnosť Nitra Kalvária je aj pútnické miesto starobylej nitrianskej diecézy, kam každoročne putujú veriaci zo širokého okolia na púť k Matke Božej. 15. august je sviatočným dňom a v meet Nitra sú tradičné hody.

Kňazi pastoračne vypomáhajú aj v okolitých farnostiach. Pod duchovnú správu farnosti patrí tiež kláštor Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony na Šindolke, nitrianska nemonica a rehoľné komunity sídliace na území farnosti.

Z ďalších akcií, ktoré sa pravidelne konajú vo farnosti treba spomenúť najmä každoročnú slávnosť skladania rehoľných sľubov 8. septembra a júnové kňazské vysviacky.

K farnosti na Kalvárii je priradené aj Cirkevné centrum voľného času – filiálka CCVČ Rodinka – Klokočina. Deti a mládež navštevujú záujmové, jazykové a katechetické krúžky. Pomerne veľkú skupinu tvoria rómske deti. Aj ony majú možnosť zúčastňovať sa na rôznych aktivitách (športy, stolný tenis, hry, cvičenia zručností a spoločenských návykov i zábavné aktivity) a ponúka sa im i duchovná formácia.

Prácu a život spolubratov v komunite koordinuje rektor Misijného domu Matky Božej.

Viac zo života farnosti Nitra Kalvária nájdete tu:

 

Aktuálne

Traja noví diakoni u verbistov

Traja noví diakoni u verbistov

Prvý stupeň kňazstva – posvätný rád diakonátu – prijali 13. októbra 2018 traja bohoslovci verbisti: Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira. Ich svätiteľom bol olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Slávnosť sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke, ktorý je spojený s misijným domom, kde seminaristi SVD bývajú. Na diakonskú vysviacku prišlo množstvo veriacich z rôznych kútov Slovenska, Donie Sequeira

čítaj viac

Pozvánka na Kurz Samuel v Nitrianskej diecéze

Pozvánka na Kurz Samuel v Nitrianskej diecéze čítaj viac

Kňazská vysviacka a primície verbistu Tomáša Baleju

Kňazská vysviacka a primície verbistu Tomáša Baleju

15. júna prijal Tomáš Baleja SVD kňazskú vysviacku v rodnej obci Terchová. Vysvätený bol v kostole sv. Cyrila a Metoda. Svätiteľom bol žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Slávnosti sa zúčastnili rodáci i spolubratia z rehole verbistov. Na druhý deň Tomáš slávil prvý-krát ako kňaz sv. omšu práve vo svojom rodisku – v Terchovej. Kazateľom bol P. Igor Kráľ SVD. Na slávnosti nechýbalo

čítaj viac

Pozvánka na duchovnú obnovu

Pozvánka na duchovnú obnovu

Svoju účasť môžeš nahlásiť na adrese: smisionarmi@gmail.com, najneskôr do 20.1.2018. (Bližšie info. taktiež na tejto adrese).
Prednášky a program zabezpečujú: P. Igor Král SVD a P. Milan Toman SVD. Príspevok na ubytovanie a stravu je dobrovoľný.

čítaj viac

Duchovná obnova pre mladých mužov

Duchovná obnova pre mladých mužov

Povolaní a poslaní. Duchovná obnova

čítaj viac

Verbisti majú nového diakona

Verbisti majú nového diakona

Diakonská vysviacka sa u verbistov v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave konala 14. októbra. Svätenie prijal Tomáš Baleja SVD. Svätiteľom bol biskup Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

čítaj viac

Diakonská vysviacka SVD

Diakonská vysviacka SVD

Priamy prenos vysielaný naživo počas diakonskej vysviacky 14. okt. 2017 o 10:00

čítaj viac

Duchovné cvičenia bývalých návštevníkov UPeCe

Duchovné cvičenia bývalých návštevníkov UPeCe

Nájsť si vo víre životných povinností a voľnočasových aktivít jeden predĺžený víkend, stretnúť starých známych a spolu s nimi čerpať z prameňa Božieho Slova múdrosť a inšpiráciu do ďalších dní, môže byť kľúčovou skúsenosťou pre ďalší život.

čítaj viac

Zomrel páter Jozef Berec SVD

Zomrel páter Jozef Berec SVD

Nenápadný tichý život skromného misionára, ktorý hovoril aj tým, že stratil hlas. Handicap ktorý mu však rozšíril srdce pre všetkých. Odišiel fyzicky, ale duchom zostáva stále s nami.

čítaj viac

SVD má dvoch novicov – formácia pokračuje

SVD má dvoch novicov – formácia pokračuje

Verbisti majú dvoch novicov.

čítaj viac

Video: Medzinárodné stretnutie seminaristov SVD v Nitre

Video: Medzinárodné stretnutie seminaristov SVD v Nitre

Pozrite si krátku reportáž zo stretnutia mladých verbistov v Nitre.

čítaj viac

Čo máš za poslanie a odkiaľ prichádzaš?

Čo máš za poslanie a odkiaľ prichádzaš?

Možno práve túto otázku Ti pomôže zodpovedať účasť na víkende s misionármi verbistami. Pripravili sme pre teba hodnotný program, ktorý ti pomôže posunúť sa vpred a uvedomiť si dôležité skutočnosti vo svojom vlastnom živote.

čítaj viac

KURZ Samuel

KURZ Samuel

Kardinál Carlo Maria Martini povedal o tomto kurze, že je “neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.” Ak sa nachádzaš
na tákejto životnej križovatke, je tu skvelá ponuka práve pre teba…

čítaj viac