spoločnosť božieho slova

Podporte misie

„Život darovaný misiám je vzácny“ Arnold Janssen

Nie každý z nás sme schopní darovať svoj život pre misiu ohlasovania Radostnej Zvesti všade tam, kde je to potrebné, ale sme schopní zapojiť sa do tejto vznešenej úlohy konkrétnym gestom. Ak uznáš za vhodné podporiť misijnú činnosť misionárov Spoločnosti Božieho Slova môžeš poukázať ľubovoľný finančný obnos na číslo účtu:

IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)
IBAN SK0811000000002924865513 (Tatrabanka)

Každý pondelok je v centrálnom dome misionárov Verbistov v Nitre slávená sv. omša za dobrodincov misijného diela. Úprimné Pán Boh zaplať za Vašu veľkodušnosť.