Pohreb pátra Kulhu

Pohreb pátra Kulhu

27. marca 2019 o 11:00 hod. sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii slúžila pohrebná sv. omša za pátra Bernarda Kulhu SVD.

27. marca 2019 o 11:00 hod. sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii slúžila pohrebná sv. omša za pátra Bernarda Kulhu SVD. Hlavným celebrantom bol provinciál P. Pavol Kruták SVD. Kázeň predniesol páter Marek Vaňuš SVD.
Po svätej omši pohrebné obrady pokračovali na cintoríne
svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre, kde bol páter Kulha pochovaný. Pohrebu sa zúčastnilo množstvo spolubratov, seminaristov a rodinných príslušníkov pátra Bernarda.