logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Letná misia v Česku - farnosť Mimoň Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 16. október 2016

V misijnom tíme Univerzitného pastoračného centra v Bratislave bola tento rok nová výzva, a to prvé misie v Česku. Išlo sa do Stráži pod Ralskem, čo je mesto s počtom obyvateľom okolo 4000. Mesto je umiestnené severne od Prahy. V tejto časti Čiech pôsobia aj dvaja pátri verbisti. Sú to P. Václav Horniak SVD a P. Richard Cenker SVD.  Bývajú na fare v meste Mimoň. V tejto oblasti žili kedysi Nemci, ktorí tu zanechali množstvo kostolov, no s ich odchodom odišlo v značnej miere aj  kresťanstvo.  Preto to majú pátri verbisti veľmi náročné.

Na misiách sme sa zúčastnili štyria. Avšak druhý týždeň nám pomáhala jedna milá Češka z Mimoňu. Bývali sme na fare v Stráži pod Ralskem, blízko kostola svatého Zikmunda. Prvý týždeň bol dosť náročný, lebo tam nebolo veľa veriacich ľudí. Do kostola okrem nás zvyčajne neprišlo viacej ľudí, ako sa dá spočítať na jednej ruke. No aj napriek tomu nám pátri verbisti slúžili denne svätú omšu. Božia prozreteľnosť spôsobila, že liturgické čítania boli práve o misiách, o vysielaní učeníkov a pod. Takto nás Duch Svätý povzbudzoval a vyučoval. No na prvé detské stretnutie prišlo iba päť detí.

Celý článok + FOTO
 
Zomrel páter Ľudovít Jankeje SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 9. október 2016


Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 8. októbra 2016

nášho spolubrata, kňaza-misionára P. ĽUDOVÍTA JANKEJEHO SVD

Narodil sa 14. 12.1924 v Chynoranoch; večné rehoľné sľuby zložil 15.8. 1969 v Blönried v Nemecku; vysvätený za kňaza dňa 3. 9. 1969 v Rottenburgu; po likvidácii kláštorov bol do roku 1953 v PTP. Neskôr vyštudoval LF na Karlovej univerzite v Prahe. Po skončení pracoval ako zubný lekár v Pov. Bystrici a Topoľčanoch. V júli 1985 dostal štátny súhlas a nastúpil za kaplána do Močenku. V rokoch 1986 - 1996 bol správcom farnosti Uhrovec. Od roku 1990 bol redaktorom časopisu Hlasy z domova a misií až do roku 2005. V roku 1996 prišiel do Misijného domu v Nitre na Kalvárii, kde žil až do svojej smrti.

Zádušná svätá omša bude utorok 11. októbra 2016 o 13:00 hod.

v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii.

Po skončení svätej omše budú pohrebné obrady na cintoríne

svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

Nech žije svätý trojjediný Boh v ľudských srdciach! 
15 rokov Misijného domu a kostola sv. Arnolda Janssena v Bratislave Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 16. september 2016

Misijný dom sv. Arnolda Janssena v Petržalke oslávil na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15 rokov jeho činnosti. Konala sa slávnostná sv. omša, ktorú celebroval páter provinciál Pavol Kruták SVD spolu so štyrmi doterajšími rektormi: P. Ján Kušnír, P. Peter Kubík, P. Jozef Strečka a P. Johny Ambattu. Misijný dom sv. Arnolda slúži ako miesto formácie našich bohoslovcov a v roku 2001 ho požehnal a uviedol do činnosti pán Kardinál Jozef Tomko. Páter provinciál v homílii vyjadril, že Misijný dom a kostol je miestom, kde môžeme zažiť krásu spoločenstva s ľuďmi, ale aj krásu spoločenstva s Bohom. „Zároveň si myslím, že toto miesto by malo byť miestom, ktoré udržuje živé povedomie Boha v tomto prostredí. Aby ľudia, ktorí žijú na tomto sídlisku a prechádzajú okolo si uvedomili, že sú tu ľudia, ktorí veria. Skrze nás, nielen skrze nejaké stavby, skrze našu živú vieru sa Boh dostane aj k ľuďom, ktorí žijú okolo nás,“ povedal P. Kruták.  Po. Sv. omši rektor Msijného domu P. Johny Ambattu pozval všetkých prítomných na malé pohostenie, kde si zaspomínali na rôzne udalosti a chvíle počas 15. ročnej histórie Misijného domu a kostola Sv. Arnolda Janssena.

Foto a Video
 
Letná misia v Rumunsku Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 12. september 2016

S vysokoškolákmi z bratislavského Univerzitného pastoračného centra sme sa v lete vydali do Rumunska na misie. Tradícia misií medzi rumunskými Slovákmi je bohatá. Začala sa koncom deväťdesiatych rokov, keď vysokoškoláci s kňazmi verbistami začali chodiť do slovenských dedín a robiť tam v lete duchovný program. Odvtedy tam chodia každý rok, hlavne do dedín Bodonoš, Derna, Bajaš, Gemelčička, Fogaš, Boromlak, Varzaľ a ďalších. Tohto roku boli vysokoškoláci tiež prítomní v týchto dedinách, kňazi Stanislav Krajňák SVD a Martin Štefanec SVD boli s nimi v Bodonoši, Derne a Bajaši.

Mnohí sme sa sem vracali po určitom čase, ale pre niektorých to bola celkom nová misia a nové skúsenosti. Príprava na túto misiu spočívala v mnohých stretnutiach misijného tímu ešte počas semestra v Bratislave. Prípravný tím zostavil kompletné materiály programu na 2 týždne našej misie pre deti, mládež a dospelých.

Mali rady kreatívne hry

Čas našich stretnutí sme mali rozdelený.

Celý článok + FOTO
 
Verbisti skladali v Nitre rehoľné sľuby Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 9. september 2016

8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie verbisti v Nitre oslávili výročie založenia rehole (1875). Už tradične sa na sviatok Narodenia Panny Márie u verbistov skladajú rehoľné sľuby. Gorazd Kohút zložil večné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Z rúk provinciála P. Pavla Krutáka prijal misijný kríž a misijné určenie, ktoré je do Talianska. Lukáš Hanusek ukončil noviciát a zložil svoje prvé rehoľné sľuby.

Štyria seminaristi si obnovili rehoľné sľuby na jeden rok. Predstavil ich páter prefekt Igor Kráľ SVD. Piate rehoľné sľuby zložili Juraj Begany, Matej Reiner. Šieste rehoľné sľuby zložili Tomáš Baleja a Donnie Ronald Sequeira.  P. Provinicál Pavol Kruták povzbudil v homílii pri sv. omši spolubratov, že na ceste ich povolania je Pán Boh s nimi.

Pri tejto vzácnej príležitosti skladania sľubov sa v Nitre stretli spolubratia pracujúci aj na vzdialenejších miestach na Slovensku i v Čechách. Obnovili si tiež svoje zasvätenie.

Po sv. omši sa prítomní hostia vzájomne stretli pri malom pohostení.

sluby_00001sluby_00003sluby_00004sluby_00005

 
Modlitba a služba Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 19. august 2016


 
ROZHOVOR: P. Jozef Roman SVD, Archangeľsk Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 17. august 2016

P. Jozef Roman SVD pôsobí v Rusku od roku 1999 do súčasnosti. Do tohto časového rozpätia spadá aj 4-ročná „prestávka“, keď bol misijným sekretárom SVD na Slovensku. Počas svojej misie v Rusku pracoval v Blagoveščensku na rieke Amur, vo Vologde a teraz je v Archangeľsku. V rozhovore pre Hlasy podáva nové informácie o svojom pôsobení v Rusku.


Čítajte Hlasy
 
VIDEO: Mozaika v Karolínke Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 25. júl 2016


 
"Pripravení pre ľudí" - miništrantský tábor Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 24. júl 2016

5. ročník Misijného miništrantského tábora sa tento rok niesol heslom "pripravený pre ľudí". Miništranti z Bratislavy, Nitry, Pušoviec, Valaskej Belej, Pezinka, Cerovej, Čadce, Terchovej a Moravy navštívili kysuckú obec Zákopčie, aby tak mohli prežiť akčných 5 dní. Od 18. do 22. júla bolo na Kysuciach o nás poriadne počuť, keďže spolu 65 miništrantov a 10 animátor dokázalo vytvoriť silné spoločenstvo. Navštívili sme mesto Čadca, Pútnické miesto na hore Živčáková alebo ropný prameň v Korni. Svoj čas sme hlavne trávili v obci Zákopčie, kde sme mali k dispozícií krásnu prírodu, ihrisko, trampolínu či množstvo hier a aktivít. Ďakujeme Pánu Bohu za super tábor.


dsc_0014dsc_0030dsc_0037dsc_0060

 
Novú mozaiku v Karolínke (ČR) vytvoril slovenský verbista Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 17. júl 2016

16. júla sa v kostole v Kaolínke na Morave zišlo množstvo veriacich. Dôvodom bola nielen oslava Panny Márie Karmelskej, patrónky kostola, ale aj požehnanie novej mozaiky, oltára a ambóna v kostole Panny Márie Karmelskej. Na túto slávnosť prišiel Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Slávnosti sa zúčastnil aj provinciál rehole verbistov P. Pavol Kruták SVD, kňazi verbisti z Čiech a Slovenska, diecézni kňazi z okolia Karolínky, veriaci a hostia.

Autorom mozaiky je slovenský bohoslovec, verbista Juraj Begany. Svoj talent objavil v noviciáte, kde vytvoril prvé dielo na stene noviciátskej kaplnky. „Bývalý páter provinciál Ján Štefanec ma poslal do centra Aletti k pátrovi Rupnikovi do Ríma, kde som sa učil ako pracovať s kameňom a skladať mozaiku. Tam som objavoval tento talent, ktorý mi Boh dal,“ povedal Juraj. "Pre mňa to bola ponuka, ktorú som dostal k realizácii. Bola to pekná práca s ľuďmi s ktorými som sa stretol a mohol spolupracovať. Mozaika je hotová. To podstatné je to, že som sa stretol s ľuďmi a mnohí sa priblížili k Bohu," dodal Juraj.

 dsc09459dsc09461dsc09463dsc09473

Pokračovanie
 
« ZačiatokPredchádzajúce1234567ĎalšieKoniec »Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok