logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Verbisti skladali v Nitre rehoľné sľuby Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 9. september 2016

8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie verbisti v Nitre oslávili výročie založenia rehole (1875). Už tradične sa na sviatok Narodenia Panny Márie u verbistov skladajú rehoľné sľuby. Gorazd Kohút zložil večné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Z rúk provinciála P. Pavla Krutáka prijal misijný kríž a misijné určenie, ktoré je do Talianska. Lukáš Hanusek ukončil noviciát a zložil svoje prvé rehoľné sľuby.

Štyria seminaristi si obnovili rehoľné sľuby na jeden rok. Predstavil ich páter prefekt Igor Kráľ SVD. Piate rehoľné sľuby zložili Juraj Begany, Matej Reiner. Šieste rehoľné sľuby zložili Tomáš Baleja a Donnie Ronald Sequeira.  P. Provinicál Pavol Kruták povzbudil v homílii pri sv. omši spolubratov, že na ceste ich povolania je Pán Boh s nimi.

Pri tejto vzácnej príležitosti skladania sľubov sa v Nitre stretli spolubratia pracujúci aj na vzdialenejších miestach na Slovensku i v Čechách. Obnovili si tiež svoje zasvätenie.

Po sv. omši sa prítomní hostia vzájomne stretli pri malom pohostení.

sluby_00001sluby_00003sluby_00004sluby_00005

 
Modlitba a služba Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 19. august 2016


 
ROZHOVOR: P. Jozef Roman SVD, Archangeľsk Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 17. august 2016

P. Jozef Roman SVD pôsobí v Rusku od roku 1999 do súčasnosti. Do tohto časového rozpätia spadá aj 4-ročná „prestávka“, keď bol misijným sekretárom SVD na Slovensku. Počas svojej misie v Rusku pracoval v Blagoveščensku na rieke Amur, vo Vologde a teraz je v Archangeľsku. V rozhovore pre Hlasy podáva nové informácie o svojom pôsobení v Rusku.


Čítajte Hlasy
 
VIDEO: Mozaika v Karolínke Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 25. júl 2016


 
"Pripravení pre ľudí" - miništrantský tábor Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 24. júl 2016

5. ročník Misijného miništrantského tábora sa tento rok niesol heslom "pripravený pre ľudí". Miništranti z Bratislavy, Nitry, Pušoviec, Valaskej Belej, Pezinka, Cerovej, Čadce, Terchovej a Moravy navštívili kysuckú obec Zákopčie, aby tak mohli prežiť akčných 5 dní. Od 18. do 22. júla bolo na Kysuciach o nás poriadne počuť, keďže spolu 65 miništrantov a 10 animátor dokázalo vytvoriť silné spoločenstvo. Navštívili sme mesto Čadca, Pútnické miesto na hore Živčáková alebo ropný prameň v Korni. Svoj čas sme hlavne trávili v obci Zákopčie, kde sme mali k dispozícií krásnu prírodu, ihrisko, trampolínu či množstvo hier a aktivít. Ďakujeme Pánu Bohu za super tábor.


dsc_0014dsc_0030dsc_0037dsc_0060

 
Novú mozaiku v Karolínke (ČR) vytvoril slovenský verbista Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 17. júl 2016

16. júla sa v kostole v Kaolínke na Morave zišlo množstvo veriacich. Dôvodom bola nielen oslava Panny Márie Karmelskej, patrónky kostola, ale aj požehnanie novej mozaiky, oltára a ambóna v kostole Panny Márie Karmelskej. Na túto slávnosť prišiel Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Slávnosti sa zúčastnil aj provinciál rehole verbistov P. Pavol Kruták SVD, kňazi verbisti z Čiech a Slovenska, diecézni kňazi z okolia Karolínky, veriaci a hostia.

Autorom mozaiky je slovenský bohoslovec, verbista Juraj Begany. Svoj talent objavil v noviciáte, kde vytvoril prvé dielo na stene noviciátskej kaplnky. „Bývalý páter provinciál Ján Štefanec ma poslal do centra Aletti k pátrovi Rupnikovi do Ríma, kde som sa učil ako pracovať s kameňom a skladať mozaiku. Tam som objavoval tento talent, ktorý mi Boh dal,“ povedal Juraj. "Pre mňa to bola ponuka, ktorú som dostal k realizácii. Bola to pekná práca s ľuďmi s ktorými som sa stretol a mohol spolupracovať. Mozaika je hotová. To podstatné je to, že som sa stretol s ľuďmi a mnohí sa priblížili k Bohu," dodal Juraj.

 dsc09459dsc09461dsc09463dsc09473

Pokračovanie
 
Nový rektor Misijného domu v Bratislave Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 1. júl 2016

 V piatok prvého júla 2016 poďakoval pri svätej omši v Kostole sv. Arnolda Janssena páter provinciál Pavol Kruták odchádzajúcemu rektorovi Misijného domu P. Jozefovi Strečkovi SVD. Páter pracoval v tejto službe 6 rokov. Rozlúčiť sa s ním prišli aj mnohí veriaci zo spoločenstva kostola. Zároveň páter provinciál vymenoval do funkcie nového rektora pátra Johnyho Georga Ambattu, SVD, ktorý pred tým pôsobil ako kaplán v Terchovej a posledný rok ako kaplán UPC. Želáme mu veľa síl v jeho službe.


20160701_18511620160701_18513220160701_19310120160701_193153

 
Kňazská vysviacka dvoch verbistov Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 13. jún 2016


11. júna boli v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii vysvätení na kňazov dvaja misionári verbisti: Milan Toman SVD a Peter Filo SVD. Svätiteľom bol Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Slávnosť sa začala o 10.00 v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii a zúčastnilo sa jej množstvo veriacich a desiatky kňazov. Novokňazov prišli duchovne podporiť spolubratia kňazi a seminaristi z Bratislavy, kde naši dvaja novokňazi študovali. Prišli aj veriaci z Vrábel a Bratislavy, odkiaľ pochádzajú, tiež z Nového Hrozenkova na Morave a priamo z Nitry, kde pôsobili na pastoračnom roku. „Chceme im spoločne priať, ale aj vyprosovať, aby to áno, ktoré dajú Bohu, zachovali a aby svoje vznešené poslanie napĺňali vo vernosti až do konca“, povedal Mons. Judák v úvode sv. omše.  Kňazstvo, ktoré je Kristus daroval svojej Cirkvi je jedno, ale sa spája s rôznymi charizmami a rôznymi talentami, akými sú obdarení rôzni ľudia povolaní do spoločenstva s Kristom, ktorí tvoria jeho Cirkev. Zvláštnu charakteristiku má kňazstvo Spoločnosti Božieho Slova, do ktorej vy, milí ordinandi Peter a Milan patríte. Na vás sa tiež môžu aplikovať slová dnešného svätca, sv. Barnabáša, ktoré čítame v dnešnej modlitbe breviára: Na apoštolskú úlohu aj teba vybral Boh, náš Pán Kristus ťa mocou obdaril a milosť dvihla k výšinám.

Pokračovanie...
 
Ľudové misie v Červenom Kameni Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 7. jún 2016

Červený KameňV dňoch od 29. mája do 5. júna sa konali v Červenom Kameni ľudové misie, ktoré viedli pátri Ján Kušnír a Thomas Tulung. Farnosť Červený Kameň sa nachádza v nádhernom prostredí. Prišli sme sem na pozvanie duchovného otca a správcu tejto farnosti vdp. Martina Lisíka. Farnosť má okolo 700 veriacich. Ako prežívali tieto dni samotní veriaci tejto farnosti? Asi takto to odznelo na záver:


Drahí otcovia misionári,

tento týždeň bol skutočne obrovským darom a milosťou od nášho Nebeského Otca. Boh videl, ako sa už dlhší čas od Neho postupne vzďaľujeme, ako Ho čím zriedkavejšie vyhľadávame, ako Ho čoraz menej milujeme, ako na Neho zabúdame. Videl, ako si nahovárame, že všetko zvládneme aj bez Jeho pomoci, spoliehajúc sa sami na seba a na svoje sily. Videl, že mnohí z nás vôbec nepochopili, čo znamená byť skutočne veriacim, mať živú vieru, nielen takú tradičnú, ktorú nám odovzdali naši rodičia.

Boli ste tu len zopár dní, no za tento krátky čas ste priniesli do mnohých duší radosť, mnohým ľuďom ste prinavrátili nádej, ktorú pomaly strácali, pretože sa už nevedeli pohnúť ďalej vo svojich často beznádejných situáciách. Povzbudili ste mladých ľudí, aby s pomocou živej viery a vzťahu s Kristom, mali odvahu byť kresťanmi v dnešnej dobe, ktorá im pripravuje veľa nástrah. Mnohých ste povzbudili ku generálnej svätej spovedi, aby pocítili a prijali Božie odpustenie, aby Pán tých, ktorí mu otvorili svoje srdce, mohol uzdraviť, aby mohli začať nanovo, inak ako doteraz. Podarilo sa vám z nás veriacich vytvoriť jedno živé spoločenstvo, jednu veľkú rodinu.

Drahí otcovia misionári, ukázali ste nám cestu akým smerom máme ísť k Bohu, vyprosujte nám vo svojich modlitbách veľa odvahy pokračovať na tejto ceste. Vyprosujte nám väčšiu lásku ku Kristovi, ktorý nás miluje a tiež lásku k všetkým, s ktorými sa dennodenne stretávame. Vyprosujte nám živú vieru, o ktorú sa budeme chcieť deliť s ostatnými a ktorá nás naplní skutočnou radosťou.

Ďakujeme Bohu, že nám prostredníctvom Vás dal tak veľa. Veríme, že čas milosti sa pre našu farnosť v tejto chvíli nekončí, ale len začína. Nech Vás Pán sprevádza vo Vašom ďalšom pôsobení i vo Vašom osobnom povolaní.

S láskou a úctou budeme na Vás pamätať vo svojich modlitbách, veď aj vďaka Vám sme zistili, že napriek všetkému, čo nás v živote stretne sa Červený Kameň má „Chvála Bohu dobre“.


Úprimná vďaka.


Aj my sme sa tu cítili chvála Bohu dobre.

P. Ján Kušnír SVD a P. Thomas Tulung SVD


img_2666img_2670img_2675img_2679

 
Sr. Veronika obdivovala silu ľudí v Južnom Sudáne Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 20. máj 2016

Slovenská misionárka Veronika Terézia Racková SSpS, ktorá pôsobila ako lekárka v Južnom Sudáne, dnes zomrela. TK KBS to potvrdila provinciálna predstavená Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sr. Lucia Slušná.

Sr. Veronika Terézia Racková pracovala ako vedúca zdravotného strediska sv. Bakhity v meste Yei v Južnom Sudáne. V pondelok tento týždeň, hodinu po polnoci, sa vracala po odvoze pacienta do inej nemocnice, keď jej auto atakovali ozbrojenci, ktorí ju postrelili. Podľa lokálnych médií boli ako páchatelia činu zadržaní traja vojaci z armádnej jednotky tzv. „Joint Operation Unit“, rozmiestnenej v oblasti na zaistenie bezpečnosti civilistov počas noci. Absolvovala sériu operácii v miestnej nemocnici a v Keni.

Členka Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého Veronika Terézia Racková v minulosti pôsobila v Taliansku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Írsku, Anglicku, Indonézii a Ghane. Na Slovensku v minulosti pôsobila ako provinciálna predstavená. Rozhovor so sestrou Veronikou, ktorý poskytla v roku 2014 pre časopis Hlasy z domova a z misií: 

Do Sudánu odišla v roku 2010 sestra Veronika Theresia Rácková SSpS, rodáčka z Bánova. Založila novú misiu a pomáha ľuďom v tejto krajine. Vie si poradiť v zložitých situáciách, ktoré život v Južnom Sudáne so sebou prináša. V tomto čase je po niekoľkých rokoch doma na dovolenke a pre Hlasy odpovedala na naše zvedavé otázky. 

p1010829p1011031p1011033p1011038

Celý článok
 
« ZačiatokPredchádzajúce1234567ĎalšieKoniec »Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok