logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Dvaja noví diakoni SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 14. október 2015


Dňa 10. októbra 2015 sa v Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave konala nevšedná slávnosť. Dvaja bohoslovci verbisti, Peter Fillo a Milan Toman, a  brat Cyprián Marek Bobák z Rehole menších bratov františkánov, boli vysvätení na diakonov. Ich svätiteľom bol vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup, ktorý vyučuje homiletiku na teologickej fakulte, kde študujú aj naši seminaristi.


diakonat_15_1diakonat_15_10diakonat_15_11diakonat_15_12

Celý text...
 
Misie končia, ale niečo iné začína Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 27. október 2015

V nedeľu 27. septembra 2015 sa ukončili ľudové misie v Nových Zámkoch, ktoré trvali osem dní. Viedli ich pátri verbisti zo Spoločnosti Božieho Slova. P.. Ján Kušnír SVD, P. Jozef Strečka SVD a novokňaz P. Stano Orečný SVD. Aj keď mnohí boli unavení po náročnom programe,  o to sa cítili šťastnejší a naplnení radosťou a pokojom, že mohli zažiť po 67 rokoch znova výnimočný čas vo farskom kostole.

0008_misie_nz0008_misie_vek_nadeje0021_misie_ksskola0026_misie_ksskola

pokračovanie
 
Obliečka rehoľného rúcha našich novicov Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 14. október 2015

V predvečer diakonskej vysviacky prijali rehoľné rúcho dvaja novici Spoločnosti Božieho Slova: Lukáš Hanusek a Dávid Valachovič. Počas modlitby vešpier v Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave im provinciál SVD, P. Ján Štefanec, odovzdal rehoľné rúcha. Rehoľné rúcho je znak zasvätenia sa Bohu a líši sa od civilného obleku, aby vyjadrovalo jasný znak zasvätenia. Na fotografii sú novici s novicmajstrom P. Bartolomejom Baráthom SVD.

 
Stretnutie provinciálov Európskej zóny SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 14. október 2015

Zhromaždenie sa konalo v meste Roscommon, Írsko, od 27. septembra do 3. októbra 2015. Tvorilo ho tridsať účastníkov: dvanásť provinciálov alebo regionálnych predstavených,  rôznych koordinátorov a hostí, medzi ktorými bol aj generálny predstavený SVD P. Heinz Kulüke, P. Henry Barlage (bývalý generálny predstavený), P. Budi Kleden, člen Generálnej rady, P. Stanislaus Lazar, generálny tajomník misie, P. Modeste Muni, hlavný koordinátor pre komunikáciu, a Sr. Krystyna Schwede, európska koordinátorka sestier SSPS. Zo Slovenska sa stretnutia zúčastnil provinciál P. Ján Štefanec.
Účastníci stretnutia sa medzi sebou podelili o skúsenosti pôsobenia verbistov v Európe, ako aj zahraničných misionárov na území Európy. Všetci boli vďační za vzájomnú výmenu informácii a skúseností, priateľskú atmosféru, pohostinnosť a logistiku koordinovanú írskym provinciálom P. Patrickom Byrneom, hostiteľom stretnutia.

 
Humanitárny dar Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 14. október 2015

Spoločnosť Božieho Slova  prijala humanitárny dar od Rádu Maltézskych rytierov pre potreby vlastného zariadenie sociálnych služieb, ktoré prevádzkuje v Nitre na Kalvárii.

Zariadeniu bol odovzdaný kyslíkový prístroj v rámci projektu Flamatt, ktorý darovala nadácia Švajčiarskeho maltézskeho rádu, ktorú vedie rytier rádu Guido Stöckli. Dar prijal Mgr. Stanislav Krajňák SVD, rektor Misijného domu Matky Božej v Nitre a riaditeľka zariadenia Bc. Alena Lopašková, ktorí poďakovali hlavným organizátorom a osobitne Svätoslave Horskej za perfektnú administráciu a spoluprácu, ktorú zabezpečuje pre projekt Flamatt Slovensko. Prijatiu bola zároveň 3.10. 2015 venovaná svätá omša v Kostole Nanebovzatia Panny Márie, s účasťou Mons. ThDr. Gašpara Fronca, ktorý duchovne vedie maltézskych dobrovoľníkov nitrianskeho Centra Maltézskej pomoci Slovensko. Projekt Flamatt na Slovensku rozvinuli dobrovoľníci z Nitry a v súčasnosti tento úspešný projekt pre Slovensko za Rád Maltézskych rytierov vedie člen Rádu a riaditeľ projektu Peter Mikulášik C.G.M., ktorý je súčasne aj vedúcim Maltézskeho centra v Kežmarku.

 
Misionár z Konga navštívil Nitru Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 14. október 2015

P. Piotr Handziuk SVD (vpravo) spolu s P. Waldemarom Griegerom SVD (vľavo) navštívili koncom septembra misijný dom v Nitre. P. Piotr Handziuk pôsobí v Kongu a zásluhou jeho spolužiaka zo seminárnych čias, P. Waldemara Griegera, poskytol redakcii profesionálne fotografie zachycujúce život misionárov a ľudí v Kongu. Mnohé z týchto fotografii sú publikované v našich misijných kalendároch. P. Piotr zároveň poskytol rozhovor pre Hlasy, ktorý publikujeme v tomto čísle.

Rozhovor o misijnej činnosti verbistov v Kongu nájdete v novembrovom vydaní časopisu Hlasy.

 
Stretnutie seminaristov SVD východnej SUB zóny Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 13. september 2015

Budapešť, 10. až 13. septembra 2015

Stretnutie seminaristov SVD zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ruska sa uskutočnilo v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Budapešti. Okrem seminaristov boli prítomní ich formátori a niekoľko verbistov, ktorí pôsobia ako kňazi v Rumunsku a Portugalsku. Témou tohtoročného stretnutia bolo  "Žiť rehoľno-misijný život a službu v interkulturálnej komunite".

Počas štyroch prednášok odzneli postrehy a skúsenosti spolubratov pracujúcich v maďarskej a poľskej provincii ohľadom problémov a ťažkostí z medzinárodnými komunitami ako aj ich výhody a prínos pre prácu z rómskou menšinou v Maďarsku a migrantmi v Poľsku. Maďarská provincia pripravila veľmi dobrý program, ktorý okrem vzájomného lepšieho spoznávania spolubratov, pamätal i na spoznanie kultúrneho prostredia v ktorom naši južný spolubratia žijú a pracujú. Pre prítomných zorganizovali prehliadku Budapešti s anglicky hovoriacou turistickou sprievodkyňou a večernú návštevu baziliky v Ostrihome, ktorú považujú za srdce maďarskej katolíckej cirkvi.

Stretnutia sa zúčastnilo 35 verbistov pod patronátom európskeho koordinátora pre formáciu.

fotogaléria
 
Verbisti slávili 140 rokov od založenia, jedenásti seminaristi SVD skladali a obnovovali sľuby Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 9. september 2015

8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie verbisti v Nitre oslávili 140 rokov od svojho vzniku (1875), keď sv. Arnold Janssen založil túto rehoľu v holandskom meste Steyl. Odvtedy sa rozšírila do viac ako 70 krajín sveta a dnes má viac ako 6000 členov, teda kňazov misionárov a rehoľných bratov.

Už tradične sa na sviatok Narodenia Panny Márie u verbistov skladajú rehoľné sľuby. Bolo tomu tak aj teraz, keď štyria kandidáti zložili večné sľuby: Michal Vrták, Peter Fillo, Robin Joseph a Milan Toman. Z rúk provinciála prijali aj misijné kríže a misijné určenia.

Siedmi seminaristi si obnovili rehoľné sľuby na jeden rok. Predstavil ich páter prefekt Thomas Tulung SVD. Tretie rehoľné sľuby zložil Juraj Petrovič. Štvrté rehoľné sľuby zložili Juraj Begany, Matej Reiner. Piate rehoľné sľuby zložili Tomáš Baleja, Gorazd Kohút, Martin Ligač a Donnie Ronald Sequeira.

 

V homílii sa P. provinciál Ján Štefanec prihovoril predovšetkým tým, ktorí skladali večné i dočasné sľuby. „Milí spolubratia, z toho, čo sme o vás počuli, keď vás predstavoval páter prefekt, každý z vás si nesie jedno veľké bohatstvo so sebou a myslím, že už len to predstavenie stačí na to, aby sme si boli istí, že Pán Boh vás má rád, keď si vás vyvolil, aby ste išli hlásať evanjelium do celého sveta. To, že sme sa tu dnes zišli v kruhu vašich najbližších a v kruhu spolubratov, celej rodiny verbistov a misijných sestier, to sú krásne symboly toho, že čo sa dnes uskutočňuje, to má požehnanie, hodnotu a zmysel.“  V homílii rozvinul úvahu o prežívaní rehoľného života a povzbudil spolubratov v plnení svojho misijného povolania. „Smerujme k Bohu malými krokmi podopierajúc jeden druhého. Cestou vzťahu, dialógu, spoločenstva a cestou lásky.“ Na záver svojho príhovoru P. provinciál vyzval prítomných veriacich, aby sa modlili za tých, čo skladajú večné sľuby, ako i za tých, ktorí si obnovujú svoje zasvätenie. Po slávnostnej sv. omši bola možnosť rozhovorov a vzájomného stretnutia sa pri malom pohostení.

 

Pokračovanie...
 
Oslava jubileí u verbistov a prijatie dvoch kandidátov do noviciátu Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 8. september 2015

V predvečer sviatku Narodenia Panny Márie 7. Septembra sa v kostole na Kalvárii v Nitre slávila sv. omša z príležitisti oslavy rôznych jubileí spolubratov SVD. P. Provinciál Ján Štefanec privítal všetkých prítomných a aj v homílii vyjadril vďačnosť Pánu Bohu za všetkých spolubratov, ktorí dovŕšili určité životné, rehoľné, alebo kňazské jubileum.
Pri sv. omši boli do noviciátu tiež prijatí dvaja noví kandidáti.

Pokračovanie...
 
Život sv. Jozefa Freinademetza v audioverzii Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 4. september 2015

Kniha sv. Jozef FreinademetzRozprávanie z knihy Pre nich som sa stal Číňanom malo pred časom premiéru v Rádiu Lumen. Rádiové čítanie knihy, ktoré realizoval známy herec Mgr. art. Ján Gallovič, sa stretlo s pozitívnou odozvou poslucháčov tohto Katolíckeho rádia. Vydavateľstvo Spoločnosti Božieho Slova prichádza s novým vydaním knihy Jakoba Reutera - Pre nich som sa stal Číňanom. Je to už štvrté upravené slovenské vydanie životopisu sv. Jozefa Freinademetza, tirolského misionára pôsobiaceho v Číne. Kniha obsahuje bonus v podobe cd nahrávky, ktorá mala premiéru v Rádii Lumen na jeseň r. 2014.

Sv. Jozef Freinademetz neprestáva priťahovať pozornosť ľudí pre svoju hlbokú ľudskosť a nezdolateľnú túžbu priviesť ľudí k poznaniu Ježiša Krista. Vyhlásený za svätého v r. 2003 pápežom Jánom Pavlom II., sv. Jozef Freinademetz naďalej inšpiruje a dokázateľne pomáha svojim orodovaním v nebi. Kniha a audio cd obsahujú, okrem životopisu svätého misionára, aj novénu a ďalšie modlitby.


Kde nájdete knihu s cd
 
« ZačiatokPredchádzajúce1234567ĎalšieKoniec »Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok