na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Komunita v Misijnom dome Matky Božej v Nitre

MiMisijný dom Matky Božejsijný dom Matky Božej je centrálnym domom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Sídli tu páter provinciál. Jeho úlohou je viesť celú našu slovenskú provinciu, koordinovať činnosť spolubratov na Slovensku a v Čechách a tak isto udržiavať kontakt s generálnym vedením v Ríme. On zastupuje Spoločnosť Božieho Slova aj pred občianskymi úradmi.

Misijné oddelenie v Nitre má za úlohu rozvíjať misijné povedomie a robí misijnú animáciu na Slovensku. Taktiež sa stará o získavanie prostriedkov pre prácu našich misionárov v zahraničí.

Spoločnosť Božieho Slova sa už od svojho vzniku snažila šíriť misijnú myšlienku pomocou tlačeného slova. V tomto pokračuje aj naše Vydavateľstvo SVD v Nitre. Za ostatné roky vydalo viacero misionárskych životopisov, ale aj iné tituly zo spirituality, filozofie a teológie. Pravidelným ovocím vydavateľstva je každoročný knižný i nástenný Misijný kalendár. V Nitre sa rodí mesačník Hlasy z domova a z misií.

Tieto aj mnohé iné publikácie sa dajú zakúpiť v našom kníhkupectve Verbum, ktoré sa nachádza na prízemí misijného domu.

V kníhkupectve Verbum

Misijný dom je tiež miestom postulátu, prvých krokov rehoľného života. Zároveň tu svoj zaslúžený odpočinok prežívajú starí misionári zo zámoria i zo Slovenska. Aj keď už nemôžu aktívne pôsobiť, podporujú misie svojimi modlitbami a obetami.

Pri misijnom dome sa nachádza Exercičný dom. Rôzne skupiny veriacich sem prichádzajú, aby sa zúčastnili duchovných cvičení alebo seminárov. Areál kostola, krížovej cesty i priľahlého parku poskytujú výborné možnosti na stíšenie sa a na modlitbu.

Komunita domu zabezpečuje farskú pastoráciu v kostole na Kalvárii. Do farnosti patria ulice starého mesta v okolí Kalvárie s počtom asi 6 000 veriacich. Každý deň sú v kostole dve sväté omše a v nedeľu tri. Veriaci majú možnosť pravidelne pristúpiť k sviatosti zmierenia, spovedá sa pred a aj počas sv. omší. Pátri sa venujú katechéze v kostole, v nemocnici i v školách, príprave a vysluhovaniu sviatostí. Špecifická je práca v nemocnici. Službu zabezpečujú nepretržite pátri z komunity a denne slúžia svätú omšu v kaplnke nemocnice. K ich úlohe patrí aj návšteva pacientov na nemocničných oddeleniach. Vysluhujú sviatosti pokánia, pomazanie chorých, roznášajú sväté prijímanie.

Dospelí i mládež sa stretávajú pod vedením niektorého z pátrov na modlitbových stretnutiach. Pravidelnými akciami farnosti sú: Farský deň v niektorú septembrovú nedeľu, Mikulášske stretnutie, karnevaly, deň radosti, farský majáles, a najmä púť k Matke Božej.

Kňazi pastoračne vypomáhajú aj v okolitých farnostiach. Pod našu duchovnú správu patrí tiež kláštor Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony na Šindolke.

Z ďalších akcií, ktoré sa pravidelne konajú v misijnom dome, treba spomenúť najmä každoročnú slávnosť skladania rehoľných sľubov 8. septembra a júnové kňazské vysviacky.

Exercičný dom spredu

K našej farnosti je priradené aj Cirkevné centrum voľného času - filiálka CCVČ Rodinka – Klokočina. Deti a mládež navštevujú záujmové, jazykové a katechetické krúžky. Pomerne veľkú skupinu tvoria rómske deti. Aj ony majú možnosť zúčastňovať sa na rôznych aktivitách (športy, stolný tenis, hry, cvičenia zručností a spoločenských návykov i zábavné aktivity) a ponúka sa im i duchovná formácia. Centrum obetavo vedie Mgr. Natália Opralová.

Na prízemí misijného domu je Misijné múzeum národov a kultúr. Nachádzajú sa v ňom exponáty z celého sveta - etnologického charakteru i exotické zvieratá a vtáctvo, zvlášť zaujímavé pre deti a mládež.

Prácu a život spolubratov v komunite koordinuje rektor Misijného domu Matky Božej, ktorý je zároveň správcom farnosti. Momentálne túto úlohu zastáva páter Stanislav Krajňák.Misijný dom - kostol - Kalvária - múzeum


STRÁNKA FARNOSTI NITRA-KALVÁRIA

 

Aktuálne z farnosti Nitra-Kalvária:

 • "Manželské večery" - obnova pre manželov

 • K púti do Medžugorja-plagát s programom a kontaktnými číslami je zverejnený nižšie

 • Puto duchovného spojenia farského kostola v Nitre na Kalvárii s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme

  Dekrét o pute duchovného spojenia farského kostola Panny Márie v Nitre na Kalvárii s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme bol zverejnený pri slávnostnej bohoslužbe počas púte na Matku Božiu 13. augusta 2017 o 10.00 hod. v Nitre.

  Z tohto puta duchovného spojenia plynie pre veriacich milosť získania plnomocných odpustkov (odpustkov pre seba) vždy, keď prídu do kostola v Nitre na Kalvárii z dôvodu nábožnosti ako pútnici v skupine.

  Jednotliví návštevníci tohto kostola tu môžu získať plnomocné odpustky v uvedených dňoch:

  Na všetky Slávnosti Panny Márie, teda:

  1. januára - Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

  15. augusta - Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - titulárny sviatok nášho farského kostola

  15. septembra - Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska

  8. decembra - Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

   

  Ďalej 5. augusta – v deň Výročia posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme - titulárny sviatok pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore

  raz do roka v jeden deň, ktorý si ľubovoľne zvolí každý jednotlivý veriaci.

  Vyžaduje sa splnenie obvyklých podmienok, teda:

  - vzbudenie si úmyslu získať odpustky

  - pristúpenie k sviatosti zmierenia

  - vzbudenie si úmyslu viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)

  - prijatie Tela Kristovho (sv. prijímanie)

  - modlitba na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)

  Toto svedectvo o duchovnom pute oboch mariánskych v chrámov bolo vydané preto, aby ho veriaci alebo pútnici poznali a upevnili sa v nábožnosti. (Viď nižšie zverejnený preklad dekrétu.)

  Viac o odpustkoch a príležitostiach pre ich získanie nájdete v článku v sekcii „Čitáreň“.

  Originál dekrétu v latinčine:

   

   

  Úradný preklad dekrétu v slovenčine:


 • Zájazd do Budapešti 23. septembra 2017

 • Fatimské soboty na Kalvárii

  Viac informácií v sekcii "Fatimské soboty".Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok