na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Letná misia v Rumunsku
Pondelok, 12. september 2016

S vysokoškolákmi z bratislavského Univerzitného pastoračného centra sme sa v lete vydali do Rumunska na misie. Tradícia misií medzi rumunskými Slovákmi je bohatá. Začala sa koncom deväťdesiatych rokov, keď vysokoškoláci s kňazmi verbistami začali chodiť do slovenských dedín a robiť tam v lete duchovný program. Odvtedy tam chodia každý rok, hlavne do dedín Bodonoš, Derna, Bajaš, Gemelčička, Fogaš, Boromlak, Varzaľ a ďalších. Tohto roku boli vysokoškoláci tiež prítomní v týchto dedinách, kňazi Stanislav Krajňák SVD a Martin Štefanec SVD boli s nimi v Bodonoši, Derne a Bajaši.

Mnohí sme sa sem vracali po určitom čase, ale pre niektorých to bola celkom nová misia a nové skúsenosti. Príprava na túto misiu spočívala v mnohých stretnutiach misijného tímu ešte počas semestra v Bratislave. Prípravný tím zostavil kompletné materiály programu na 2 týždne našej misie pre deti, mládež a dospelých.

Mali rady kreatívne hry

Čas našich stretnutí sme mali rozdelený. dji_0109dsc09542dsc09550dsc09557

Deti prichádzali doobeda. Vždy sme sa pomodlili a potom im študenti predstavili nejakú tému, ku ktorej pripojili rôzne kreatívne aktivity, ktoré mali deti rady. K tomu rôzne piesne - ukazovačky a stretko zakaždým vyšlo. Deti sa rady hrávali, sami sme zažili, ako sa tešili, keď nás mohli zobrať na také miesta v dedine alebo okolitej prírode, kde sme ešte neboli.

Témou „stretiek“ pre deti bolo: „Spoznávať bližšie Ježišove vlastnosti.“ Podľa toho mali na stretnutiach vymyslené rôzne úlohy, kde sa cvičili v tom, aby boli odvážni, spolupracovali, modlili sa spolu.

Chýbali mladí nad 18

Stretká s mládežou bývali v poobedňajších hodinách. Mnohí mladí mali skutočne veľký záujem a prichádzali i na sv. omše. Tí však, ktorých sme poznali, čo chodili na stretká v minulých rokoch a dosiahli už vek 18 rokov, boli preč. Zarábali si na brigádach na Slovensku, v Rakúsku alebo Nemecku. Na jednej strane je to fajn, že si zarobia, prázdniny sú veľkou príležitosťou zarobiť si na vysokoškolské štúdium; škoda však, že doma nemajú príležitosť, a tak musia byť ďaleko od svojich rodín.

Po sv. omšiach bývala obyčajne katechéza pre veriacich. Bolo povzbudivé i pre nás, že ľudia sa zapájali aj do spoločných modlitieb alebo diskusií počas stretnutí. S mládežou aj dospelými sme preberali Božie prikázania, kde sa zvlášť mohli dozvedieť zaujímavé a potrebné veci ohľadom úcty k životu, medziľudských vzťahoch a aplikácii Božích prikázaní v situáciách každodenného života.

Misie v Rumunsku sú stále aktuálne

„Som veľmi rada, že do tých misií sme išli každý deň s plným nasadením. Začínali sme vždy spoločnou rannou modlitbou a potom celý deň s Bohom prežívali jeho prítomnosť. Snažili sme sa naozaj aj my ako misionári vzťah s Bohom prežívať a prehlbovať. Misie v Rumunsku sú dôležité, lebo myslím si, že lásky vo svete nikdy nie je dosť. Sprostredkovať Božiu lásku v Rumunsku deťom - Slovákom žijúcim v Rumunsku, mi bolo veľkou cťou. Spoznať deti, ľudí, ich spôsob života tu. Misie mi dali veľmi veľa. Dobrota, štedrosť a láskavosť miestnych ľudí bola inšpiratívna pre nás všetkých, čo sme tu pôsobili,“ povedala na záver Mária Majerčáková, vedúca misijného tímu vysokoškolákov.


Túžili podeliť sa s nami

Sme vďační rumunským Slovákom, že nás skutočne milo prijali. Mnohí nás volali na návštevy. Brali nás ako svojich. Túžili sa s nami podeliť so svojím životom, zážitkami a problémami. Boli zvedaví aj na nás a na situáciu na Slovensku. Okrem toho sa podelili s nami s produktami, ktoré dopestovali alebo vyrobili. Povzbudili nás svojím prístupom k životu a svojou vierou. I napriek určitej tvrdosti sme videli ľudí usilovných, pracovitých, skromných a popri tom zbožných. Je to asi tá ich nefalšovaná dobrota, ktorá nás do Rumunska stále priťahuje.Letná misia v Rumunsku

Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

S vysokoškolákmi z bratislavského Univerzitného pastoračného centra sme sa v lete vydali do Rumunska na misie. Tradícia misií medzi rumunskými Slovákmi je bohatá. Začala sa koncom deväťdesiatych rokov, keď vysokoškoláci s kňazmi verbistami začali chodiť do slovenských dedín a robiť tam v lete duchovný program. Odvtedy tam chodia každý rok, hlavne do dedín Bodonoš, Derna, Bajaš, Gemelčička, Fogaš, Boromlak, Varzaľ a ďalších. Tohto roku boli vysokoškoláci tiež prítomní v týchto dedinách, kňazi Stanislav Krajňák SVD a Martin Štefanec SVD boli s nimi v Bodonoši, Derne a Bajaši.

Mnohí sme sa sem vracali po určitom čase, ale pre niektorých to bola celkom nová misia a nové skúsenosti. Príprava na túto misiu spočívala v mnohých stretnutiach misijného tímu ešte počas semestra v Bratislave. Prípravný tím zostavil kompletné materiály programu na 2 týždne našej misie pre deti, mládež a dospelých.

Mali rady kreatívne hry

Čas našich stretnutí sme mali rozdelený. Deti prichádzali doobeda. Vždy sme sa pomodlili a potom im študenti predstavili nejakú tému, ku ktorej pripojili rôzne kreatívne aktivity, ktoré mali deti rady. K tomu rôzne piesne - ukazovačky a stretko zakaždým vyšlo. Deti sa rady hrávali, sami sme zažili, ako sa tešili, keď nás mohli zobrať na také miesta v dedine alebo okolitej prírode, kde sme ešte neboli.

Témou „stretiek“ pre deti bolo: „Spoznávať bližšie Ježišove vlastnosti.“ Podľa toho mali na stretnutiach vymyslené rôzne úlohy, kde sa cvičili v tom, aby boli odvážni, spolupracovali, modlili sa spolu.

Chýbali mladí nad 18

Stretká s mládežou bývali v poobedňajších hodinách. Mnohí mladí mali skutočne veľký záujem a prichádzali i na sv. omše. Tí však, ktorých sme poznali, čo chodili na stretká v minulých rokoch a dosiahli už vek 18 rokov, boli preč. Zarábali si na brigádach na Slovensku, v Rakúsku alebo Nemecku. Na jednej strane je to fajn, že si zarobia, prázdniny sú veľkou príležitosťou zarobiť si na vysokoškolské štúdium; škoda však, že doma nemajú príležitosť, a tak musia byť ďaleko od svojich rodín.

Po sv. omšiach bývala obyčajne katechéza pre veriacich. Bolo povzbudivé i pre nás, že ľudia sa zapájali aj do spoločných modlitieb alebo diskusií počas stretnutí. S mládežou aj dospelými sme preberali Božie prikázania, kde sa zvlášť mohli dozvedieť zaujímavé a potrebné veci ohľadom úcty k životu, medziľudských vzťahoch a aplikácii Božích prikázaní v situáciách každodenného života.

Misie v Rumunsku sú stále aktuálne

„Som veľmi rada, že do tých misií sme išli každý deň s plným nasadením. Začínali sme vždy spoločnou rannou modlitbou a potom celý deň s Bohom prežívali jeho prítomnosť. Snažili sme sa naozaj aj my ako misionári vzťah s Bohom prežívať a prehlbovať. Misie v Rumunsku sú dôležité, lebo myslím si, že lásky vo svete nikdy nie je dosť. Sprostredkovať Božiu lásku v Rumunsku deťom - Slovákom žijúcim v Rumunsku, mi bolo veľkou cťou. Spoznať deti, ľudí, ich spôsob života tu. Misie mi dali veľmi veľa. Dobrota, štedrosť a láskavosť miestnych ľudí bola inšpiratívna pre nás všetkých, čo sme tu pôsobili,“ povedala na záver Mária Majerčáková, vedúca misijného tímu vysokoškolákov.


Túžili podeliť sa s nami

Sme vďační rumunským Slovákom, že nás skutočne milo prijali. Mnohí nás volali na návštevy. Brali nás ako svojich. Túžili sa s nami podeliť so svojím životom, zážitkami a problémami. Boli zvedaví aj na nás a na situáciu na Slovensku. Okrem toho sa podelili s nami s produktami, ktoré dopestovali alebo vyrobili. Povzbudili nás svojím prístupom k životu a svojou vierou. I napriek určitej tvrdosti sme videli ľudí usilovných, pracovitých, skromných a popri tom zbožných. Je to asi tá ich nefalšovaná dobrota, ktorá nás do Rumunska stále priťahuje. Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok