na cestách
s evanjeliom

Kde sme


2 % z dane pre SVD
Sobota, 4. február 2017

Milí priatelia misií,

legislatíva nám umožňuje rozhodnúť na aký účel budú použité 2% resp. 3% z Vašich daní, ktoré ste odviedli štátu. Vieme, že je veľa organizácií uchádzajúcich sa o Vašu priazeň, a preto nás teší, že viacerí z Vás sa v r. 2016 rozhodli venovať 2% z Vami zaplatených daní na podporu šírenia evanjelia na Slovensku i vo svete prostredníctvom Spoločnosti Božieho Slova. Za rok 2016 to bolo celkom  9 510,41 Eur EUR.

Vami venované peniaze boli v r. 2016 použité na tieto projekty:

1. Podpora výchovy a štúdií našich seminaristov v kňazskom seminári Spoločnosti Božieho Slova v Bratislave-Petržalke. Na Slovensku máme vo formácii 8 bohoslovcov pripravujúcich sa na misijné pôsobenie vo svete. Na teologické štúdia prichádzajú k nám mladí spolubratia z iných kontinentov.

2. Jazykový kurz v Írsku. Vďaka Vašej podpore môžeme poslať niektorých seminaristov na šesťtýždňový jazykový kurz angličtiny do Írska. Angličtina je popri španielčine hlavným úradným jazykom našej Spoločnosti a znalosť angličtiny je predpokladom pre účinnejšie pôsobenie našich misionárov v budúcnosti.

3. Vydávanie časopisu „Mladý misionár“. Naši seminaristi v časopise, ktorý vychádza trikrát ročne informujú o živote našich misionárov v rôznych krajinách, o svojom vlastnom živote a venujú sa rôznym duchovným témam. Seminaristi spravujú rovnomennú internetovú stránku a spolu s vysokoškolákmi pripravujú interaktívne projekty – Slovo na cestu, Biblický ruženec a pod.

4. Podpora letného programu pre stredoškolskú mládež pod názvom „Misijné prázdniny“. Sú to letné tábory zamerané na šírenie misijnej myšlienky medzi dospievajúcimi mladými ľuďmi. Počas nich sa môžu naši mladí stretnúť s  rovesníkmi z celého Slovenska a s našimi misionármi a misionárkami, pôsobiacimi v mnohých krajinách sveta, ktorí sú práve na Slovensku. V roku 2016 sa konali Misijné prázdniny v Poprade a v Námestove.

5. V roku 2016  sa konal 5. Ročník Misijného miništrantského tábora na Kysuciach.
Zúčastnilo sa ho 70 chlapcov z rozličných kútov Slovenska i Moravy.    

Za vašu pomoc pri realizácii uvedených projektov vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať a chceme vás poprosiť, aby ste aj v tomto roku zvážili možnosť poukázať 2 % resp 3% z Vašich daní na podporu misijného hnutia na Slovensku.

Modlíme sa za Vás a vyprosujeme Vám Božie požehnanie a všetky potrebné milosti.


Na stiahnutie:

Poučenie

Vyhlásenie o poukázaní 2%

 Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok