10. Čo obdržím po zapísaní sa do „Misijného omšového spolku?“

Za každého zapísaného člena do „Misijného omšového spolku“ obdržíte obrázok, ktorý si vyberiete na našej stranke – www.verbisti.sk, alebo osobne. Na obrázku bude zapísané meno a priezvisko člena, a dátum zápisu.