12. Akým spôsobom sa dá poslať príspevok na zapísanie do „Misijného omšového spolku?“

Príspevok je 10 Eur. Dá sa poslať buď bankovým prevodom, poukážkou alebo osobne.