2. Akým spôsobom sa slúžia „Večné sväté omše?“

Zapíšu sa mená a priezviská osôb, za ktoré majú byť tieto sv. omše slúžené, do špeciálnej knihy „Misijného omšového spolku“. Od tej chvíle sa za túto osobu slúži každý deň 7 sv. omší na siedmich miestach sveta, kde verbisti pracujú.