Aktuality

2% PRE MISIJNÉ AKTIVITY

2% PRE MISIJNÉ AKTIVITY

Milí čitatelia Hlasov a priatelia misií,

v uplynulých dňoch nás daňový úrad informoval, že ste venovali 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu za rok 2020 pre Spoločnosť Božieho Slova vo výške 14 187.20. Za Vašu priazeň sa vám chcem v mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, touto cestou úprimne poďakovať.

PDF tlačivo:

Minulý rok sme týmito financiami podporili tieto aktivity:

  1. Naši bohoslovci vydávajú trikrát ročne časopis „MLADÝ MISIONÁR.“ V tomto študentskom časopise prinášajú správy zo života našich misionárov, zo života mládež a tiež aj zo svojho života v seminári. Tlač časopisu pokrývame z „dvoch percent.“
  2. Každý rok organizujeme letné tábory „MISIJNÉ PRÁZDNINY.“ Ichúlohou je šíriť misijnú a evanjelizačnú myšlienku medzi mládežou vo veku od 14 do 20 rokov. Napriek sťaženej situácii sa nám podarilo zorganizovať takýto tábor v Trenčíne, ktorý mal veľmi dobrú odozvu nielen u mladých, ale aj u ich rodičov
  3. Taktiež boli dva letné „MISIJNÉ MINIŠTRANTSKÉ TÁBORY.“ Zúčastnili sa ich chlapci z celého Slovenska.
  4. Podporili sme „FARSKÝ TÁBOR“ detí z Bratislavy, ktoré sa stretávajú pri našom kostole sv. Arnolda.    

Milí priatelia, vďaka vašej pomoci budeme môcť aj tento rok urobiť tieto a podobné aktivity. Všetky tieto projekty sa týkajú mladých ľudí a chceme v tom pokračovať aj naďalej. Sv. Otec pri návšteve Slovenska vlani na jeseň povedal: „…ako soľ dáva chuť len vtedy, keď sa rozpustí, tak aj spoločnosť nájde chuť cez nezištnosť toho, kto sa stravuje pre druhých. Je pekné, že zvlášť mladí sú v tomto motivovaní, aby sa cítili protagonistami budúcnosti krajiny a zobrali si ju k srdcu, obohatiac svojimi snami a tvorivosťou dejiny, ktoré ich predišli. Neexistuje obnova bez mladých, často oklamaných duchom konzumizmu, v ktorom existencia bledne…“

Chcem vás opäť poprosiť, aby ste určili 2 %, resp. 3% z vašich daní, na aktivity v oblasti pastorácie mladých ľudí a detí, ktoré vykonáva Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku a v Českej republike. Modlime sa za vás a vyprosujeme vám Božie požehnanie a všetky potrebné milosti.  

misionári verbisti

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie