25 slov o modlitbe

25 slov o modlitbe

(Príspevok k Roku modlitby)

Podcast:

Na budúci rok bude Cirkev sláviť riadny Svätý rok 2025. V tejto súvislosti vyhlásil Svätý Otec František Rok modlitby ako prípravu na slávenie tohto jubilea. Vyzdvihol silu a potrebu modlitby a pozval veriacich, aby sa intenzívnejšie modlili. Doslova povedal: „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o zintenzívnenie modlitby, aby sme sa pripravili na dobré prežitie tejto udalosti milosti a zakúsili silu Božej nádeje. Preto dnes začíname Rok modlitby, rok venovaný znovuobjaveniu veľkej hodnoty a absolútnej potreby modlitby v osobnom živote, v živote Cirkvi a vo svete.“

Povzbudení výzvou Svätého Otca chceme aj my, misionári – verbisti, prispieť k Roku modlitby úvahami o modlitbe, čerpajúc pritom zo života a spirituality nášho zakladateľa sv. Arnolda Janssena. Zároveň si chceme pripomenúť naše vlastné jubileum  – 150 rokov od založenia SVD v roku 1875. Preto sme sa nechali inšpirovať bohatstvom našej vlastnej spirituality a pripravili sme celkovo 25 zamyslení nazvaných: „25 slov o modlitbe.“ Výber „slov“, ktoré používame na uvažovanie o modlitbe, môže znieť na prvé počutie netradične. No keď sa do nich zahĺbime, odhalíme, že nám ponúkajú rôzne pohľady na bohatstvo modlitby. A prečo práve 25? Lebo sa jedná o Jubilejný rok 2025 a Cirkev tradične slávi jubilejné roky každých 25 rokov.

Naše zamyslenia, ktoré budeme uverejňovať raz za týždeň až do konca tohto roka, ani zďaleka nevyčerpávajú náuku o modlitbe a nie sú ani návodmi ako sa modliť. Sú skôr podnetmi, ktoré nás môžu viesť k objaveniu hodnoty a dôležitosti modlitby v našom živote. Je to len pár kamienkov jednej veľkej a krásnej mozaiky, bez ktorej by nebol možný život viery. 

Vzor modlitby máme v našom Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Vieme o ňom, že sa rád a často modlil. Čítame o ňom napríklad: „V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom “ (Lk 6, 12). Žil z modlitby; z tohto spojenia a dialógu so svojím Nebeským Otcom. V tom ho chceme aj my nasledovať.  

Svätý Arnold Janssen, ktorého jeho súčasníci považovali za muža modlitby, nám zanechal aj takéto povzbudenia: „Neustále pozdvihujme svoje srdce k modlitbe, lebo ona je kľúčom ku všetkým milostiam ,“ a „Urobme z modlitby srdečný a milý dialóg s Bohom a odovzdajme sa mu plní vďačnosti, lásky a obetavosti.“

Toto dielo ponúkame širokej verejnosti v spojení s modlitbou k svätému trojjedinému Bohu, aby tento skromný príspevok k Roku modlitby mohol priniesť bohaté duchovné ovocie v živote všetkých, čo budú čítať tieto zamyslenia a nechajú sa nimi osloviť.

P. Peter Dušička SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie