3. Čím sa líši úmysel „Večnej svätej omše“ od zvyčajnej omšovej intencie?

„Večná sv. omša“ je intencia nemenná, a zadáva sa na konkrétnu osobu s menom a priezviskom. Zvyčajná omšová intencia sa môže zadať napr. aj na akýkoľvek všeobecný úmysel (napr. za pokoj, za Božie požehnanie, za duše v očistci …). „Večná sv. omša“ raz zapísaná, sa slúži každý deň do konca existencie Spoločnosti Božieho Slova. Zvyčajná omšová intencia sa slúži … Čítať ďalej 3. Čím sa líši úmysel „Večnej svätej omše“ od zvyčajnej omšovej intencie?