4. Má sa obnovovať zápis po smrti osoby už zapísanej na „večnej sv. omši?

Nie. Osoba raz zapísaná do knihy „večných sv. omší“- „Misijný omšový spolok“ sa už nemusí viac zapisovať. Aj po smrti človeka sa sv. omša slúži na jeho úmysel. Nie je potrebné nás informovať ani o smrti osoby, pre ktorú bola sv. omša zapísaná.