6. Koho možno zapísať do knihy „Misijného omšového spolku?“

Do knihy „Misijného omšového spolku“ možno zapísať každú – či už žijúcu, alebo zosnulú osobu, bez ohľadu na vek, náboženstvo, alebo pôvod. No súčasne sa nedá zapísať do úmyslu celá rodina (napr. za rodinu Kováčovú, Zámojkovú), len konkrétne mená.