7. Môže sa zapísať do „večnej sväté omše“ úmysel za celú rodinu?

Nie. „večná sv. omša“ sa píše len na konkrétnu osobu. Za živú alebo mŕtvu. Ale ak by ste však chceli zapísať do „Misijného omšového spolku“ celú rodinu, musíte zapísať každú osobu osobitne. Formulár na zapisovanie nájdete na tejto stránke nižšie.