PRIHLÁSTE SA NA MISIJNÉ PRÁZDNINY 2021 V TRENČÍNE

Pozývame mladých vo veku od 14 do 20 rokov na Misijné prázdniny. Letný tábor pre tínedžerov sa koná od 19. do 23. júla v Trenčíne.

čítaj viac

Verbisti majú nový Twitter: @VerbistiSk

Pozývame Vás sledovať najnovšie informácie zo sveta Spoločnosti Božieho Slova ako aj Zamyslenia nad Božím slovom na každý deň na našom Twitter kanáli s názvom @VerbistiSk. Staňte sa našimi odberateľmi.

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

MIMORIADNE ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

Prinášame Vám dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Kameň, ktorý nedokážeme zdvihnúť, musíme nechať ležať dovtedy, pokiaľ nepríde potrebná pomoc.“

Sv. Arnold Janssen

ZAMYSLENIE NA UTOROK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Pán dáva tri odporúčania. Prvé z nich je: “Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine” (Mt 7, 6). Čo to znamená?

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

MODLITBA ZA KŇAZOV

MODLITBA ZA KŇAZOV

Dobrý Pastier,
prosíme za terajších i nových kňazov.
Nielen prosíme, ale i sľubujeme,
že budeme stáť pri nich,
pomáhať im a modliť sa za nich.
Mária, Kráľovná kňazov,
prednes naše prosby svojmu
Synovi, Najvyššiemu Veľkňazovi,
aby nám nikdy nechýbali kňazi
– verní svedkovia živej viery,
ktorí nás bezpečne prevedú
pozemským životom
do večnej blaženosti.
Amen.

čítaj viac

KRESŤANSKÁ RODINA, SEMENISKO POVOLANÍ

KRESŤANSKÁ RODINA, SEMENISKO POVOLANÍ

Jednou z najlepších príležitostí na stretnutie s kresťanskými rodinami (píše P. Eric Lacandula SVD) je pre misionára slávenie krstu. Počas obradu sa rodičom kladie niekoľko dôležitých otázok. Jednu z týchto otázok energicky zdôrazňujem vždy, keď udeľujem túto sviatosť. …

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÍ BRATIA

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÍ BRATIA

„Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“ (Mt 23,8).

čítaj viac

Duchovné cvičenia: „O TOM, ČO JE KRÁSNE A DOBRÉ“

Duchovné cvičenia: „O TOM, ČO JE KRÁSNE A DOBRÉ“

Šťastie je niečo po čom túži každý človek. Ako ho dosiahnuť? To pravé šťastie môžeme dosiahnuť, keď svoj život naplníme tým, čo pochádza od Pána Boha, čo je krásne a dobré: láskou, pravdou, pokojom, radosťou. A o tomto budú Duchovné cvičenia, na ktoré Vás pozývame do Misijného domu na Kalvárii v Nitre od 22. do 25. júla 2021. Spolu s Vami ich bude prežívať aj P. Waldemar Grieger SVD, ktorý Vás prevedie touto témou.

čítaj viac

DVAJA VERBISTI ZABEHLI MARATÓN V BANSKEJ BYSTRICI

DVAJA VERBISTI ZABEHLI MARATÓN V BANSKEJ BYSTRICI

V Banskej Bystrici sa v sobotu 5. júna uskutočnil jubilejný 10. ročník Banskobystrického maratónu. Ide o večerný formát s ôsmimi disciplínami.Podujatie sa začalo tými netradičnejšími, …

čítaj viac

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Božské srdce Ježišovo, daruj pokoj našim rodinám, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo. …

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ZAKLADATEĽ

Spiritualita Arnolda Janssena: ZAKLADATEĽ

„Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a ním je Ježiš Kristus“ (1Kor 3,11).

čítaj viac

EXERCIČNÉ CENTRUM MISIONÁROV VERBISTOV OPÄŤ OTVORENÉ

EXERCIČNÉ CENTRUM MISIONÁROV VERBISTOV OPÄŤ OTVORENÉ

Srdečne Vás pozývame na program, ktorý sme pre Vás pripravili.

čítaj viac

Verbisti majú nový Twitter: @VerbistiSk

Verbisti majú nový Twitter: @VerbistiSk

Pozývame Vás sledovať najnovšie informácie zo sveta Spoločnosti Božieho Slova ako aj Zamyslenia nad Božím slovom na každý deň na našom Twitter kanáli s názvom @VerbistiSk. Staňte sa našimi odberateľmi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA

Spiritualita Arnolda Janssena: SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA

„Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život“ (Jn 10,27-28).

čítaj viac

31. MÁJ – MÁRIA V NAŠOM ŽIVOTE

31. MÁJ – MÁRIA V NAŠOM ŽIVOTE

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

čítaj viac

PRIHLÁSTE SA NA MISIJNÉ PRÁZDNINY 2021 V TRENČÍNE

PRIHLÁSTE SA NA MISIJNÉ PRÁZDNINY 2021 V TRENČÍNE

Pozývame mladých vo veku od 14 do 20 rokov na Misijné prázdniny. Letný tábor pre tínedžerov sa koná od 19. do 23. júla v Trenčíne.

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)