ADVENTNÉ OBDOBIE JE VSTUPOM DO NOVÉHO A KRÁSNEHO SVETA

Keď vstúpime do nového a neznámeho priestoru, ak je navyše ešte i pekný, či výnimočný, začne náš obdiv a objavovanie tohto krásneho a neznámeho sveta. Čas vtedy uteká veľmi rýchlo. Krása nás dokáže priam uchvátiť. V tej chvíli nechávame svoje oči i dušu, aby sa nabažili touto nádherou.

čítaj viac

DUCHOVÁ OBNOVA: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

Žalm 85: Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“ Mk 1, 1-8

čítaj viac

NEDEĽNÉ PRÍHOVORY P. MILANA BUBÁKA SVD Z RÁDIA VATIKÁN

Známy hlas, ktorý nás sprevádzal liturgickým rokom prostredníctvom éteru Vatikánskeho rádia, je zhmotnený v balíčku 3 kníh (Objavuj, obdivuj, ochraňuj; Pracuj s tým, čo máš; Dôležitý je záver). Nedeľné úvahy a dlhoročné skúsenosti Milana Bubáka ako pastoračného kňaza a kazateľa, ktoré odzneli vo Vatikánskom rádiu v r. 2016-2018, ponúkame v kompletnom vydaní všetkých troch liturgických rokov.

čítaj viac

Zamyslenia na každý deň

Prvou adventnou nedeľou sa začal sláviť Rok Božieho Slova, počas ktorého vám chceme ponúknuť úryvok zo Svätého písma, krátke zamyslenie a otázky zamerané na aplikáciu v bežnom živote. Vykročte s nami každý deň s Božím slovom v srdci.

čítaj viac

OBNOVA NITRIANSKEJ KALVÁRIE

Nitrianska kalvária ako dominanta mesta Nitra Nitrianska kalvária je jedným zo siedmych nitrianskych vŕškov a patrí medi najnavštevovanejšie miesta Nitry. Jej krása je viditeľná zo všetkých smerov a jej genius loci je dôvodom, že je vyhľadávaným miestom oddychu, športu, turistiky, kultúry a pre nás veriacich je aj miestom stretnutia sa s Bohom. Ročne ju navštívia tisícky pútnikov, turistov, športovcov, rodín a návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Kto je naplnený Duchom Svätým a Ním oživený, ten je Kristov brat a dieťa Jeho Nebeského Otca.“

Sv. Arnold Janssen

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE

Slova svatého evangelia podle Matouše

Ne každý, kdo mi říká: „Pane, Pane!“, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký.“ (Mt 7,21,24-27)

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Mk 1, 1-8

čítaj viac

ZAMYSLENIE STREDU PO 1. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE STREDU PO 1. ADVENTNEJ NEDELI

Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela. Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.“ Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?“ Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem a zopár rybiek.“ Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín.

Mt 15,29-37

čítaj viac

PRÍĎ, PANE JEŽIŠU – MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA ADVENT 2020

PRÍĎ, PANE JEŽIŠU – MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA ADVENT 2020

Advent nám pripomína, že Ježiš prišiel medzi nás a zasa príde na konci čias. Ale pýtame sa, čo osožia tieto príchody, ak nepríde dnes do nášho života? Pozvime ho. Osvojme si typické adventné zvolanie: „Príď, Pane Ježišu“ (Zjv 22,20). Týmto vzývaním sa končí Apokalypsa: „Príď, Pane Ježišu!“

čítaj viac

DUCHOVÁ OBNOVA: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

DUCHOVÁ OBNOVA: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

Žalm 85:

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja,
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z neba.
Veď Pán dá požehnanie
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť
a po stopách jeho krokov spása.

čítaj viac

ADVENTNÉ OBDOBIE JE VSTUPOM DO NOVÉHO A KRÁSNEHO SVETA

ADVENTNÉ OBDOBIE JE VSTUPOM DO NOVÉHO A KRÁSNEHO SVETA

Keď vstúpime do nového a neznámeho priestoru, ak je navyše ešte i pekný, či výnimočný, začne náš obdiv a objavovanie tohto krásneho a neznámeho sveta. Čas vtedy uteká veľmi rýchlo. Krása nás dokáže priam uchvátiť. V tej chvíli nechávame svoje oči i dušu, aby sa nabažili touto nádherou.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.
Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

Mk 13, 33-37

čítaj viac

NEDEĽNÉ PRÍHOVORY P. MILANA BUBÁKA SVD Z RÁDIA VATIKÁN

NEDEĽNÉ PRÍHOVORY P. MILANA BUBÁKA SVD Z RÁDIA VATIKÁN

Známy hlas, ktorý nás sprevádzal liturgickým rokom prostredníctvom éteru Vatikánskeho rádia, je zhmotnený v balíčku 3 kníh (Objavuj, obdivuj, ochraňuj; Pracuj s tým, čo máš; Dôležitý je záver). Nedeľné úvahy a dlhoročné skúsenosti Milana Bubáka ako pastoračného kňaza a kazateľa, ktoré odzneli vo Vatikánskom rádiu v r. 2016-2018, ponúkame v kompletnom vydaní všetkých troch liturgických rokov.

čítaj viac

DUCHOVÁ OBNOVA: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

DUCHOVÁ OBNOVA: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

Prečítajme si úryvok zo žalmu 80 a uvažujme nad jeho slovami.

Pastier Izraela, počúvaj!
Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa!
Vzbuď svoju moc
a príď nás zachrániť.
Bože zástupov, vráť sa,
zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.
A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica,
chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval.
Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici,
nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.
Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote
a budeme vzývať tvoje meno.

čítaj viac

Knižná novinka: ROZMNOŽ NAŠU VIERU – BIBLICKÉ STRETNUTIA FORMOU LECTIO DIVINA

Knižná novinka: ROZMNOŽ NAŠU VIERU – BIBLICKÉ STRETNUTIA FORMOU LECTIO DIVINA

Rok viery inšpiroval Equipo Bíblico Verbo (Biblický tím Verbo) k zostaveniu novej knižnej série, ktorej prvým zámerom je umožniť všetkým kresťanom spoznať Sväté písmo ako Božie slovo. Príťažlivosť slova a bezprostredná skúsenosť evanjelia môžu oživiť našu Cirkev a vrátiť nám našu pravú identitu: identitu evanjelizátorov. Evanjelizátor je človek, ktorý sa osobne stretol s evanjeliom a vkladá ho do rúk ďalších ľudí, aby tak radostná zvesť, slovo živé a účinné (Hebr 4,12), pôsobilo svojou silou vyžarovania a „nákazlivosti“. Preto je najdôležitejšou charakteristickou črtou týchto materiálov, že nie sú samy o sebe cieľom. Sú skôr smerovkami, ktoré poukazujú na Sväté písmo. Možno sa dnes sformujú skupiny veriacich, ktorí s pomocou týchto materiálov budú čítať a počúvať Božie slovo a formovať podľa neho svoj život. Bezpochyby už potom nebudú potrebovať knihy: samotné slovo, čítané v spoločenstve Cirkvi, ich bude nabádať ksvedectvu a kživotu podľa evanjelia.

čítaj viac

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC

Mladí lidé nejméně ze 136 zemí světa uposlechli výzvu papeže Františka a také pozvání všech dětí, aby se připojili k iniciativě „Milion dětí se modlí růženec“. Zúčastnili se této nejnovější každoroční akce, kterou zastřešuje mezinárodní katolická pastorační charita a pontifikální nadace Pomoc církvi v tísni (ACN International). Tato společná modlitba se konala 18. a 19. října tohoto roku. „Zapojení se do ní v tomto roce představuje historický rekord od zahájení této iniciativy v roce 2005,“ uvedl Otec Martin Barta, duchovní asistent ACN International.

čítaj viac

ČO ZDIEĽAM?

ČO ZDIEĽAM?

V posledných rokoch sa veľmi rozšírilo používanie slova zdieľanie. Neviem, či sme ho pred nejakými 30 rokmi vôbec používali. Skôr sme hovorili o tom, že sa máme podeliť, že máme iným dať z toho, čo máme.

čítaj viac

NAŠA ONLINE BESEDA S MISIONÁROM PÁTROM PAĽKOM

NAŠA ONLINE BESEDA S MISIONÁROM PÁTROM PAĽKOM

„Pozývam Ťa na skvelé stretko s prekvapením – hosťom!“ Áno, aj takúto sms môžete dostať v čase núdzového stavu a zákazu vychádzania. A dokonca bude všetko v súlade s pravidlami a opatreniami. 🙂

čítaj viac

U VERBISTOV V PETRŽALKE PREBIEHA CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

U VERBISTOV V PETRŽALKE PREBIEHA CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

Jedno z 96 odberných miest v Petržalke na testovanie Covid-19, ktoré prebieha v našej krajine 31.10.-1.11. sa nachádza v misijnom dome sv. Arnolda Jannsena u verbistov. Testuje sa v exteriéri. Testy zabezpečujú zdravotníci, ale pridali sa k nim aj verbisti – dobrovoľníci.

čítaj viac

NEZABÚDAJME NA ZOMRELÝCH

NEZABÚDAJME NA ZOMRELÝCH

Po minulé roky boli dni okolo Dušičiek akoby dňami sťahovania národov. Cesty boli preplnené, ľudia putovali z jedného konca krajiny na druhý. Na cintorínoch sme boli hlava na hlave a mohli sme sa tam stretnúť s mnohými známymi a príbuznými, ktorých sme niekedy možno aj roky nevideli.

čítaj viac

MYŠLIENKA O NAŠEJ MISII V ČASE KORONAVÍRUSU

MYŠLIENKA O NAŠEJ MISII V ČASE KORONAVÍRUSU

V akom čase žijeme? Čo prežívame? Čo to v nás zanechá? Budeme lepší alebo horší? Otázky, ktoré mnohých zaujímajú a ktoré možno nemajú odpoveď, ale nútia nás lepšie vnímať a načúvať.

čítaj viac

ZOSNULÍ ČLENOVIA SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

ZOSNULÍ ČLENOVIA SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

Drahí priatelia a príbuzní našich spolubratov, ktorí už odišli k Pánovi, a ako veríme, hľadia mu z tváre do tváre.
Každoročne sme sa v týchto dňoch mohli stretnúť pri hroboch našich spolubratov na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre.
Tento rok je iný, a chceme Vás i takto poprosiť, ostaňme doma.

čítaj viac

MODLITBY ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

MODLITBY ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Modlitba za povolania

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia. Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen.

Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza, vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.

čítaj viac

OBNOVA NITRIANSKEJ KALVÁRIE

OBNOVA NITRIANSKEJ KALVÁRIE

Nitrianska kalvária ako dominanta mesta Nitra

Nitrianska kalvária je jedným zo siedmych nitrianskych vŕškov a patrí medi najnavštevovanejšie miesta Nitry. Jej krása je viditeľná zo všetkých smerov a jej genius loci je dôvodom, že je vyhľadávaným miestom oddychu, športu, turistiky, kultúry a pre nás veriacich je aj miestom stretnutia sa s Bohom. Ročne ju navštívia tisícky pútnikov, turistov, športovcov, rodín a návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.

čítaj viac

PÁPEŽ FRANTIŠEK: PRIŠIEL ČAS ZHODNOTIŤ ÚLOHU LAIKOV

PÁPEŽ FRANTIŠEK: PRIŠIEL ČAS ZHODNOTIŤ ÚLOHU LAIKOV

„Prišiel čas, aby laici postúpili o krok vpred, o ďalší krok. A aby našli v Cirkvi priestor potrebný na to, aby mohli konať, spôsob ako odpovedať na svoje povolanie.“ To sú slová pápeža Františka v predslove ku knihe biskupa Fabia Fabene s názvom: „Sinfonia di ministeri. Una rinnovata presenza dei laici nella chiesa“ (Symfónia služby. Nová prítomnosť laikov v Cirkvi).

čítaj viac

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie