ADVENT 2018

Obnova v príprave na mimoriadny misijný mesiac október 2019 Pokrstení a poslaní Advent So začiatkom nového liturgického roka sa opäť stretávame pri adventnej obnove. Už pred rokom pápež František napísal list kard. Fernandovi Filonimu – prefektovi Kongregácie pre evanjelizáciu národov – o tom, že 30. novembra  2019 uplynie presne sto rokov od promulgácie apoštolského listu Maximum illud, … Čítať ďalej ADVENT 2018