DUCHOVNÁ OBNOVA: ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

DUCHOVNÁ OBNOVA: ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky;
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Veď ty si povedal:
„Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“
Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.
„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným,
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:
Naveky zaistím tvoj rod
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“
On bude volať ku mne: „Ty si môj otec,
môj Boh a útočište mojej spásy.“
Naveky mu svoju milosť zachovám
a pevná bude moja zmluva s ním.

Duchovná obnova vo formáte doc.:

Modlitba a čítanie Božieho slova

Modlitbu prednesie vedúci stretnutia alebo niekto z účastníkov. Prečítajú sa čítania a evanjelium.

Úvod

            Keby sme mali vybrať názov témy pre čítania, ktoré sme si vypočuli, zrejme by znel: Boh je verný a plní svoje prísľuby. Druhá kniha Samuelova nás vracia do doby, keď kráľ Dávid upevnil Izraelské kráľovstvo a rozhodol sa postaviť chrám, ktorý by svedčil o veľkosti a sláve Boha Izraela. Svoj zámer oznámil prorokovi Nátanovi. Prorok schvaľuje jeho plán. Ale v noci k nemu prehovorí Boh a oznamuje Nátanovi, že Pánov zámer je iný ako kráľov. Boh nepotrebuje, aby ho oslávil človek svojim dielom. On sám sa oslávi oveľa dokonalejším spôsobom. Kráľ môže dať postaviť Bohu krásny dom, ale bude to iba kamenná budova a tá po čase zanikne. Boh naproti tomu sľubuje Dávidovi, že mu postaví dom, ktorý bude pred Bohom trvať naveky a jeho trón bude upevnený navždy.

Dom, ktorý Pán postaví kráľovi, je Dávidov rod a jeho kráľovstvo. Toto kráľovstvo vydržalo štyri storočia. Počas jeho trvania sa na Dávidovom tróne vystriedalo mnoho jeho potomkov – slávnych i menej slávnych, dobrých i zlých. Potom kráľovstvo zaniklo, ale vyvolený ľud dôveroval svojmu Bohu a čakal na príchod Mesiáša – Krista z Dávidovho rodu, aby obnovil kráľovstvo Izraela a navždy upevnil jeho trón.

Tieto očakávania sa začali plniť, keď Boh poslal anjela Gabriela k panne Márii. Ale Boh, tak ako vtedy, keď mu Dávid chcel postaviť dom, aj teraz ukazuje, že robí omnoho väčšie veci ako si ľudia dokážu predstaviť. Posiela očakávaného Mesiáša z Dávidovho rodu. Ale tento Mesiáš je nielen synom človeka, on je súčasne aj Synom Boha. Lebo večné kráľovstvo môže nastoliť iba ten, kto je sám večný – Boží Syn.

Anjel oslovuje Máriu „plná milosti“. Tým naznačuje, že to, čo sa má stať v jej živote, je celkom Božím dielom. Potvrdzuje to slovami: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.“ V živote tejto pokornej Pánovej služobnice sa má zavŕšiť Boží prísľub daný kráľovi Dávidovi. Dieťaťu, ktoré sa v nej počne a ktoré porodí, dá Pán, Boh, trón jeho otca Dávida a „naveky bude kraľovať“. To, čo neboli schopní zabezpečiť Dávid a jeho potomkovia, uskutoční Boh, ktorý je verný svojmu slovu. Nepotrebuje k tomu výnimočných ľudí s ich schopnosťami. Stačí mu jednoduchý súhlas jeho pokornej služobnice. A Mária odpovedá: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Každý, kto si dokáže uvedomiť, akú veľkú vec Pán urobil, keď splnením svojho slova naveky upevnil kráľovstvo Dávidovho potomka, ktorý je aj jeho Synom, a tým otvoril vstup do večného Božieho kráľovstva nielen Izraelitom, ale všetkým, ktorí ho prijmú za svojho Kráľa, ten vzdáva Pánovi slávu podobne ako sv. Pavol: „… jedinému mocnému Bohu sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.“

Božie slovo

Oslavu Boha za jeho vernosť a milosrdenstvo vyjadruje žalm 89:

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky;
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Veď ty si povedal:
„Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“
Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. 
„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným,
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:
Naveky zaistím tvoj rod
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“ 
On bude volať ku mne: „Ty si môj otec,
môj Boh a útočište mojej spásy.“
Naveky mu svoju milosť zachovám
a pevná bude moja zmluva s ním.

Úvaha

            Žalmista začína svoju modlitbu vyjadrením túžby ospevovať Božie milosrdenstvo a ohlasovať jeho vernosť. Chcel by to robiť nielen počas celého svojho života, ale naveky. Dôvodom je vernosť Boha svojmu vyhláseniu: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ Preto ľudia každého pokolenia môžu napriek skúsenosti vlastnej hriešnosti volať s dôverou k Bohu a očakávať, že Boh sa k nim skloní, oslobodí ich z moci zla a obnoví svoj vzťah lásky s nimi.

            Konkrétnym prejavom Božej vernosti v preukazovaní milosrdenstva je jeho zmluva s kráľom Dávidom. Dávid a jeho potomkovia mohli Boha vzývať ako svojho Otca a on vypočul ich prosby. Stal sa pre nich útočišťom spásy. Prijal ich za svoje adoptované deti. Ale ten Dávidov potomok, ktorý dovŕšil Boží prísľub, keď naveky upevnil Dávidov trón a založil večné kráľovstvo spásy – Ježiš Kristus – hovorí Bohu „Ty si môj Otec“ v plnom význame tohto slova. On nie je adoptovaným Božím synom, ale pravým, splodeným Božím Synom. Jeho trón pretrvá všetky pokolenia. Z neho naveky vládne a preukazuje milosrdenstvo svojmu ľudu.

Výzva Božieho slova pre nás

            Už o niekoľko dní budeme sláviť sviatok Narodenia Pána, ktorý nám pripomína, že Boh je verný a plní svoje prísľuby. Veď narodenie Božieho Syna nie je iba historická udalosť, ktorá sa stala pred vyše dvetisíc rokmi. Pre každú generáciu je to nová udalosť, lebo Ježiš Kristus prichádza práve pre ňu, aby ľudí tej doby pozval do svojho kráľovstva. Tak prichádza aj k nám. Pre vstup do svojho kráľovstva nežiada od nás žiadne víza – žiadne mimoriadne schopnosti, ani skutky, ktoré by nás oprávňovali k vstupu do jeho večného kráľovstva.

            Žiada iba jednu vec: aby sme s vierou a láskou prijali jeho a aby sme lásku preukazovali aj všetkým jeho bratom a sestrám. Všetko ostatné zabezpečí Božie milosrdenstvo, ktoré nám Boží Syn prichádzajúci do nášho sveta prináša ako dar od svojho Otca. Prijmime toto pozvanie a dar a pripojme sa k ostatným pokoleniam, ktoré hlásajú Pánovu vernosť a ospevujú jeho milosrdenstvo.

Otázky na uvažovanie

  1. Prekvapil ma niekedy Boh tým, že mi dal viac ako som si prosil alebo očakával od neho?
  2. Čo je pre mňa najdôležitejšie pre prežívanie vianočných sviatkov (výzdoba, darčeky, ľudové tradície, stretnutie s blízkymi, pripomienka Božej vernosti v preukazovaní milosrdenstva príchodom jeho Syna na svet, alebo niečo iné)?
  3. Ako chcem privítať Božieho Syna, ktorý prichádza na svet, aby ma pozval do svojho kráľovstva?

Odpoveď a predsavzatie

Kto chce, môže povedať ostatným, ako ho oslovilo Božie slovo.

Dáme si nejaké spoločné alebo individuálne predsavzatie?

Záverečná modlitba

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie