Aká je vaša charizma?

„Charizma“ pochádza z gréckeho slova charis znamenajúce milosť. Zatiaľ čo milosť je dar, ktorý prijímame od Boha bez akéhokoľvek nášho pričinenia, ako misionári Spoločnosti Božieho slova zdieľame túto milosť využívaním našich vlastných darov pre dobro druhých a na hlásanie Božieho Slova. Táto milosť alebo charizma rástla v duchu nášho zakladateľa, Sv. Arnolda Janssena, a odráža sa na živote našich … Čítať ďalej Aká je vaša charizma?