Aké sú podmienky?

Podľa Konštitúcií Spoločnosti Božieho Slova, tí, ktorí sú zodpovední za pastoráciu povolaní berú do úvahy tieto kritéria a vlastnosti uchádzača : psychické a fyzické zdravie pôvod zo zdravého rodinného prostredia zbožnosť primeraná veku dostatočné nadanie na požadované štúdium sociálne správanie aktívna účasť na živote Cirkvi otvorenosť a záujem o misijnú činnosť a misijné povolanie.