Ako počuť Boží hlas?

Ako počuť Boží hlas?

Duchovná obnova

Pozývame ťa na   Adventnú duchovnú obnovu  pre Božích mužov vo veku od 18 do 30 rokov.  Čo môže byť krajšie, ako počuť Pánov hlas a chodiť po jeho cestách! Ak potrebuješ v tomto duchu prebudiť svoje srdce a prehĺbiť identitu prorockého učeníctva, tak prídi 7-9. decembera 2018 do Misijného domu sv. Arnolda Janssena v Bratislave. Svoju účasť môžeš nahlásiť na adrese: smisionarmi@gmail.com, najneskôr do 30.11.2018 (bližšie info. taktiež na tejto adrese). Prednášky a program zabezpečujú: P. Milan Toman SVD a diakon Donie Sequeira SVD. Čaká nás načúvanie Jeho hlasu; adorácia, rozjímanie nad Božím Slovom v tichu nášho kláštora ale aj atmosféra spoločenstva bratov, prednášky na základe Božieho slova na tému # Srdce proroka: 1.- 2. Naučme sa počúvať Boží hlas – komunikácia cez prirodzené veci, nadprirodzené zjavenie, sny; 3. Naučme sa poslúchať Boží hlas; 4. Prekážky v načúvaní“), spoločné sv. omše ale aj slávnostná oslava Biblickej nedele!!!  Príspevok na ubytovanie a stravu je dobrovoľný.