aktuality

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.

čítaj viac

100 rokov od narodenia P. Benovica

100 rokov od narodenia P. Benovica

Na nedeľu 22. septembra 2019 Vás pozývame do Dechtíc, na sv. omšu, pri ktorej si chceme pripomenúť 100 rokov od narodenia P. Karola Benovica SVD. Sv. omša začne o 10.30 v miestnom kostole a bude ju celebrovať P. Pavol Kruták SVD, provinciál Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku.

čítaj viac

Stretnutie seminaristov SVD v Sankt Augustíne

Stretnutie seminaristov SVD v Sankt Augustíne

Pred pár dňami sa v nemeckom Sankt Augustíne konalo stretnutie seminaristov SVD v rámci európskych provincii. Zúčastnilo sa na ňom 25 seminaristov z Nemeckej a Slovenskej provincie a z régie Ural.

čítaj viac

Zamyslenia a myšlienky s obrázkom na Mimoriadny misijný mesiac

Zamyslenia a myšlienky s obrázkom na Mimoriadny misijný mesiac

Buďme nie len prijímatelia, ale i hlásatelia misijných myšlienok. Pridajte sa k nám šírením misijného odkazu.

čítaj viac

Piati verbisti na Slovensku obnovili rehoľné sľuby – 8. septembra 2019

Piati verbisti na Slovensku obnovili  rehoľné sľuby – 8. septembra 2019

P. Arnold Janssen založil 8. septembra 1875 Spoločnosť Božieho Slova v holandskom mestečku Steyl. V tento deň, ale o 144 rokov neskôr, piati verbisti na Slovensku obnovili svoje zasvätenie sa Pánovi zložením rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti.

čítaj viac

Modlitba Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019

Modlitba Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019

Mimoriadny mesiac misií sa blíži k svojmu začiatku. Pozývame Vás modliť sa o dary Ducha Svätého za toto dielo a za to, aby všetky národy zakúsili spasiteľnú lásku a milosrdenstvo Ježiša Krista.

čítaj viac

Posolstvo Pátra generála SVD

Posolstvo Pátra generála SVD

Na sviatok Narodenia Panny Márie – 8. septembra 2019 si Spoločnosť Božieho Slova pripomenie 144 rokov od svojho založenia svätým Arnoldom Janssenom.
Pozrite a inšpirujte sa posolstvom, ktoré nám k tomuto dňu posiela Generálny predstavený Spoločnosti Božieho Slova Páter Paul Budi Kleden.

čítaj viac

#MyMission

#MyMission

#MyMission je aktivita spojená s Mimoriadnym misijným mesiacom október 2019. Zapojiť sa môžu jednotlivci, školy, organizácie, farnosti i rehole. Kresťania na celom svete zdieľajú svoju misiu, ktorú prijali krstom. Pre niekoho je misiou návšteva suseda, nájsť si čas počúvať, pomoc vo farnosti alebo dobrovoľníctvo. Akákoľvek misia je darom pre druhých a môžeme sa jej zdieľaním obohacovať v jednej svetovej rodine – v Cirkvi.

čítaj viac

Na misiách v Gemelčičke (Rumunsko)

Na misiách v Gemelčičke (Rumunsko)

Z UPeCe v Bratislave sme sa vybrali ako každé leto na misie. V nadšení a túžbe ísť niekam ďalej a podeliť sa so svojou vierou sme sa vybrali do Gemelčičky, kde nás už čakal pán farár Martin Roľník, sestry Sv. kríža, mládež a veriaci celej Gemelčičky. „Misijnú partiu“ tvorili štyri dievčatá, štyria chlapci a kaplán UPeCe Martin Štefanec. Novým domovom sa pre nás na dva týždne stala dedinka Gemelčička v Rumunsku.

čítaj viac

25. výročie kňazstva P. Petra Kubíka SVD

25. výročie kňazstva P. Petra Kubíka SVD

Dňa 28. júla vo farskom kostole Obetovania Pána v Slovenskej Vsi slávil sv. omšu a poďakoval za 25 rokov kňazskej služby páter Peter Kubík SVD. Na úvod eucharistickej slávnosti jubilant privítal rodákov, priateľov, vzácnych hostí, ktorí prišli z celého Slovenska. Slávnostný kazateľ bol provinciál Slovenskej provincie SVD P. Pavol Kruták SVD. Na slávnosti sa zúčastnili i rektor Misijného domu sv. Arnolda Janssena v Bratislave P. Johny Ambattu SVD, misionár z Indie, ktorý dlhé roky pracuje na Slovensku a P. Jozef Roman SVD zo susednej Spišskej Belej, ktorý v súčasnosti pôsobí v Rusku a bol pod Tatrami na dovolenke.

čítaj viac