aktuality

Video pozvánka: DUCHOVNÉ CVIČENIA: POSVÄTNÝ OHEŇ I.

Video pozvánka: DUCHOVNÉ CVIČENIA: POSVÄTNÝ OHEŇ I.

Hľadáte príležitosť absolvovať duchovné cvičenia? Máte jedinečnú príležitosť v dňoch 9.-12.2. v Nitre na Kalvárii. 

čítaj viac

2. február – Deň zasväteného života

2. február – Deň zasväteného života

Deň zasväteného života je tým dňom v roku, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu. V ten deň si pred miestnym biskupom symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby (chudoby, čistoty a poslušnosti), zložením ktorých sa vydali na cestu nasledovania svojho Majstra a Pána, Ježiša Krista.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

Dnes počujeme ako Simeon očakáva príchod Mesiáša.

čítaj viac

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Božské srdce Ježišovo, daruj pokoj našim rodinám, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo. …

čítaj viac

Dejiny (02): VERBISTI V MADUNICIACH A MOČENKU

Dejiny (02): VERBISTI V MADUNICIACH A MOČENKU

Príchodom pátrov Alberta Floriána a Jána Česlu i rehoľných bratov Ignáca Pacáka a Modesta Grűβa do Maduníc začala nová etapa v dejinách pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Spoločnosť ešte neuvádzala svoje pastoračné pôsobenie v Maduniciach na Slovensku ako oficiálnu misiu, stalo sa tak až príchodom do Močenku, avšak i napriek tomu bol základom ďalšieho rozvoja úspešný začiatok práve na fare neskoršieho biskupa Michala Bubniča. …

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: BYŤ NA CESTÁCH

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>BYŤ NA CESTÁCH</a>

„Sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí Pán, Boh. Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem, nemocné posilním, vykŕmené a nemocné ochránim a budem ich pásť svedomito“ (Ez 34,15-16).

čítaj viac

JUBILEUM na univerzitnej pôde

JUBILEUM na univerzitnej pôde

Už dvadsaťpäť rokov slúži Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline univerzitným študentom a nielen im. Za toto dielo prišli poďakovať slávnostnou svätou omšou, ktorej predsedal Mons. Stanislav Zvolenský spolu s ďalšími troma biskupmi a viacerými kňazmi študenti, absolventi a mnohí podporovatelia tohto dobrého diela v nedeľu 29.1.2023 na sviatok patróna centra sv. Jozefa Freinademetza. …

čítaj viac

svätý JOZEF FREINADEMETZ (1852 – 1908)

svätý JOZEF FREINADEMETZ (1852 – 1908)

Jozef Freinademetz sa narodil 15. apríla 1852 v Oies, v malej osade krajiny Dolomitov v južnom Tirolskú – ktoré vtedy patrilo Rakúsku, dnes Taliansku. V deň svojho narodenia bol aj pokrstený. V rodine získal jednoduchú, ale pevnú vieru a veľkú usilovnosť.

čítaj viac

MISIONÁR JÁN

MISIONÁR JÁN<br>

Po páde totalitnej moci mohol Ján Hudec konečne stráviť celú dovolenku na Slovensku. Využil ju hlavne na to, aby precestoval Slovensko krížom krážom a poďakoval všetkým, ktorí mu počas jeho pôsobenia na misiách pomáhali. …

čítaj viac

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA VO FARNOSTI POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V BRATISLAVE

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA VO FARNOSTI POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V BRATISLAVE

V nedeľu 22. januára 2023, vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Bratislave – Petržalke, slávil slávnostnú sv. omšu Páter Pavol Kruták, provinciál SVD na Slovensku, čím otvoril slávenie Jubilejného roka (1923-2023) v tejto farnosti.

čítaj viac

Dejiny (01): PRÍCHOD SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA DO ČESKOSLOVENSKA

Dejiny (01): PRÍCHOD SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA DO ČESKOSLOVENSKA

Milí priatelia, my, misionári verbisti slávime v roku 2023 úžasné jubileum – sté výročie príchodu prvých verbistov na Slovensko, resp. do Československa. V rámci tohto jubilejného roku vám prinášame i tento pohľad na dejiny rehole. Prečítať a vypočuť si ho môžete na našej webovej stránke a taktiež i na podcastových kanáloch a v aplikáciách, ktoré denne používate. Veríme, že vás poznanie našich dejín zaujme a povzbudí. Dejiny predsa neslúžia len poznaniu minulosti, ale majú byť i pomocou pri reflektovaní toho, čo práve žijeme. „Nech [teda] žije Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach i v srdciach všetkých ľudí.“ – ako v minulosti, tak i dnes.

čítaj viac

STRETNUTIE MAZ – MISIONÁR NA ČAS

STRETNUTIE MAZ – MISIONÁR NA ČAS

V dňoch 20. – 22.1.2023 sa v Ivanke pri Nitre v kláštore misijných sestier SSpS konalo stretnutie mladých ľudí, ktorí majú záujem o misie. Ústrednou témou bola myšlienka Sv. Otca Františka: „ Radosť z ohlasovania evanjelia žiari vždy na pozadí vďačnosti. Je to milosť, ktorú si potrebujeme stále vyprosovať. Protagonistom misie je Duch Svätý.“

čítaj viac

STAŇTE SA ODBERATEĽMI NÁŠHO YOUTUBE KANÁLU

STAŇTE SA ODBERATEĽMI NÁŠHO YOUTUBE KANÁLU

Drahí misijný priatelia. Svätý Otec František raz povedal: „Moderné komunikačné prostriedky sú Božím darom.“ Pomôžte nám šíriť dobrý správy a informácie cez náš YouTube kanál. Ak budeme mať 1000 odberateľov správy a priame prenosy počas nášho jubilejného roku sa nám budú prenášať ľahšie. Staňte sa našimi odberateľmi. Ďakujeme

čítaj viac

NOVÝ PROVINCIÁL SVD NA SLOVENSKU

NOVÝ PROVINCIÁL SVD NA SLOVENSKU

Generálny predstavený Spoločnosti Božieho Slova Paulus Budi Kleden menoval nového provinciála na Slovensku P. Marka Vaňuša SVD. Túto službu prevezme 1. mája 2023. Jeho zástupcom sa je P. Pavol Hudák. …

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie