aktuality

OBNOVA NITRIANSKEJ KALVÁRIE

OBNOVA NITRIANSKEJ KALVÁRIE

Nitrianska kalvária ako dominanta mesta Nitra

Nitrianska kalvária je jedným zo siedmych nitrianskych vŕškov a patrí medi najnavštevovanejšie miesta Nitry. Jej krása je viditeľná zo všetkých smerov a jej genius loci je dôvodom, že je vyhľadávaným miestom oddychu, športu, turistiky, kultúry a pre nás veriacich je aj miestom stretnutia sa s Bohom. Ročne ju navštívia tisícky pútnikov, turistov, športovcov, rodín a návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.

čítaj viac

PÁPEŽ FRANTIŠEK: PRIŠIEL ČAS ZHODNOTIŤ ÚLOHU LAIKOV

PÁPEŽ FRANTIŠEK: PRIŠIEL ČAS ZHODNOTIŤ ÚLOHU LAIKOV

„Prišiel čas, aby laici postúpili o krok vpred, o ďalší krok. A aby našli v Cirkvi priestor potrebný na to, aby mohli konať, spôsob ako odpovedať na svoje povolanie.“ To sú slová pápeža Františka v predslove ku knihe biskupa Fabia Fabene s názvom: „Sinfonia di ministeri. Una rinnovata presenza dei laici nella chiesa“ (Symfónia služby. Nová prítomnosť laikov v Cirkvi).

čítaj viac

MODLITBA RUŽENCA – 7 PRAKTICKÝCH RÁD

MODLITBA RUŽENCA – 7 PRAKTICKÝCH RÁD

Počas októbra, mesiaca venovaného modlitbe posvätného ruženca, mnoho katolíkov znovu objavuje duchovnú silu tejto obľúbenej mariánskej modlitby.
Dokonca aj pápež František vyzval veriacich celého sveta, aby sa modlili ruženec každý deň, a na príhovor Panny Márie a svätého Michala archanjela vyprosovali ochranu Cirkvi pred diablom v tejto ťažkej dobe.
Ak chceme duchovne čo najviac načerpať z tejto krásnej modlitby, uvádzame sedem praktických rád prevzatých z knihy „Ruženec: teológia na kolenách“, ktorú vydal kňaz, spisovateľ a pracovník vatikánskeho štátneho sekretariátu Mons. Florian Kolfhaus.

čítaj viac

BOHOSLOVCI SVD Z VIETNAMU SA MODLIA RUŽENEC V KOSTOLE SV. ARNOLDA JANSSENA V BRATISLAVE

BOHOSLOVCI SVD Z VIETNAMU SA MODLIA RUŽENEC V KOSTOLE SV. ARNOLDA JANSSENA V BRATISLAVE

Seminaristi z vietnamu, misionári verbisti sa modlia ruženec v ich jazyku.

čítaj viac

NOVÉNA O PRÍHOVOR SVÄTEJ KORONY za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození corona-vírusom

NOVÉNA O PRÍHOVOR SVÄTEJ KORONY za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození corona-vírusom

ČO JE NOVÉNA? Pod týmto pojmom rozumieme podľa praxe prvotnej Cirkvi modlitbu, ktorá sa modlí každý deň deväť po sebe idúcich dní. Novéna je preto veľmi intenzívnou modlitbou. Pritom nie je posvätených iba niekoľko minút prednášanej modlitby, ale aj celý čas týchto deviatich dní je venovaný úmyslu, o ktorý sa prosí. Treba sa pritom snažiť o to, aby sa tieto dni sústredili na obrátenie a zameranie sa na Boha so zreteľom vyvarovať sa hriechov. Zaiste má zmysel v tomto čase priniesť aspoň malú obetu alebo zapáliť sviečku v spojení s modlitbou a zrieknutím sa niečoho. To dodá našej modlitbe silu a pevnosť!

čítaj viac

Formačné stretnutie najmladších členov Slovenskej provincie SVD

Formačné stretnutie najmladších členov Slovenskej provincie SVD

Od nedele popoludnia do utorka (11.-13. október 2020) sa uskutočnilo stretnutie Permanentnej formácie našich spolubratov, ktorí sú v doživotných sľubov do desiatich rokov.

čítaj viac

Carlo Acutis – teenager nasledujúci Krista

Carlo Acutis – teenager nasledujúci Krista

Našou métou nemá byť koniec, ale večnosť. Večnosť je naša vlasť. Už od počiatku sme v nebi očakávaní. Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie. (Carlo Acutis)

čítaj viac

Misijné kalendáre 2021

Misijné kalendáre 2021

Prinášame Vám ponuku na Knižný misijný kalendár 2021 a Nástenný misijný kalendár 2021

čítaj viac

Zomrel P. Joseph Alphonse Arockiam SVD, rodný brat P. Charlesa Amrithraj Arockiam SVD

Zomrel P. Joseph Alphonse Arockiam SVD, rodný brat P. Charlesa Amrithraj  Arockiam SVD

Dňa 5. októbra 2020 povolal Pán z časnosti do večnosti nášho spolubrata P. A. Josepha Alphonse Arockiam SVD z provincie India – Hyderabad. P. Joseph Arockiam SVD je najstarším rodným bratom P. Charlesa Amrithraj Arockiam SVD, ktorý pôsobí v Slovenskej provincii vo farnosti Bratislava – Daliborovo námestie.

čítaj viac

Nová encyklika pápeža Františka : Fratelli tutti

Nová encyklika pápeža Františka : Fratelli tutti

V nedeľu 4. októbra po poludňajšej modlitbe Anjel Pána bol oficiálne publikovaný text encykliky pápeža Františka Fratelli tutti – o bratstve a sociálnom priateľstve.

čítaj viac

NAŠA MISIA – MISIJNÝ OKTÓBER 2020

NAŠA MISIA – MISIJNÝ OKTÓBER 2020

DRAHÍ MISIJNÍ DOBRODINCI, DRAHÍ PRIATELIA MISIÍ.
Takto pred rokom sme slávili Mimoriadny misijný mesiac s témou: „Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev na misiách vo svete“. Zdá sa, že ten čas ubehol veľmi rýchlo, pretože po roku opäť je tu misijný mesiac október. Bolo by veľmi zaujímavé prehodnotiť, ako sme prežili minuloročný misijný mesiac, a zároveň každý deň až do dnešného, ako sme sa vcítili do témy, že sme pokrstení a zároveň našou úlohou stále je, aby sme v mene Ježiša Krista cítili, že sme poslaní ohlasovať evanjelium, čo v praktickom bežnom živote znamená žiť vo Svetle a v Pravde.

čítaj viac

Posolstvo Svätého Otca Františka k Misijnej nedeli 2020

Posolstvo Svätého Otca Františka k Misijnej nedeli 2020

Pošli mňa (Iz 6, 8)

Drahí bratia a sestry,

chcem sa poďakovať Pánovi za nasadenie, s akým sa v celej Cirkvi prežíval Mimoriadny misijný mesiac v októbri minulého roku. Som presvedčený, že to prispelo k podnieteniu misijného obrátenia v mnohých spoločenstvách, spôsobom naznačeným v téme „Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev na misiách vo svete“.

čítaj viac

Duchovná obnova v Čimhovej

Duchovná obnova v Čimhovej

Veriaci človek si uvedomuje, že z času na čas je potrebné sa zastaviť a načerpať pri Pánových nohách, aby mohol byť autentickým svedkom Ježiša Krista. V tomto ducha sa niesla Duchovná obnova pre Misijnú rodinu vo farnosti Čimhová v dňoch 12.-13. septembra 2020. V sobotu 12. septembra 2020 sa spoločenstvo zamýšľalo nad Božím slovom ako celkom a spôsobom meditácie biblických textov formou Lectio divina. V nedeľu sa veriaci stretli pri slávené svätej omše. Duchovnú obnovu viedol P. Pavol Baláž SVD.

čítaj viac

Video z obnovy rehoľných sľubov seminaristov Spoločnosti Božieho Slova

Video z obnovy rehoľných sľubov seminaristov Spoločnosti Božieho Slova čítaj viac

Ľudové misie vo farnosti Drietoma

Ľudové misie vo farnosti Drietoma

V dňoch 19.-27. september 2020 sa konali vo Farnosti Drietoma (spolu s filiálkou Kostolná) farské ľudové misie. Viedli ich PP. Thomas Tulung SVD, Pavol Kruták SVD a Pavol Baláž SVD.

čítaj viac

Moja misia v meste Archangeľsk

Moja misia v meste Archangeľsk

Páter Jozef Roman z rehole verbistov rozpráva o svojom misijnom pôsobení v ruskom meste Archangeľsk.

čítaj viac

Novokňaz P. Bruno Wensan’na Bawerima

Novokňaz P. Bruno Wensan’na Bawerima

P. Bruno Wensan’na Bawerima pochádza SVD z Toga. Na Slovensku prežil dva roky a urobil si pastoračnú prax. V rámci internacionality, ktorú rehoľa verbistov poskytuje, mal možnosť učiť sa slovenčinu v našej krajine a tiež pomáhať pri pastorácii v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Bruno sa narodil 13. apríla 1992 v meste Kara na severe republiky Togo. Pochádza z kmeňa Nawda. Je štvrtý zo šiestich detí.

čítaj viac

Obnova rehoľných sľubov 2020

Obnova rehoľných sľubov 2020

8. septembra 2020 Spoločnosť Božieho Slova slávi 145 rokov od svojho založenia v malom Holandskom mestečku Steyl. Tento deň je dňom, kedy naši spolubratia v časných sľuboch zložili na rok svoje rehoľné zasvätenie evanjeliovej chudoby, čistoty a poslušnosti. Frt. Lukáš Hanúsek obnovil 5. sľuby, frt. Peter Nguyen Duc Thinh a frt. Peter Nguyen Van Luong 4. sľuby a frt. Dávid Kancian a frt. Václav Plánka 3. sľuby. Slávnosti, ktorá sa uskutočnila na slávnosť Narodenia Panny Márie v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave, predsedal provinciál Spoločnosti Božieho Slova P. Pavol Kruták SVD.

čítaj viac

Pohreb misionára P. Pavla Uličného SVD

Pohreb misionára P. Pavla Uličného SVD

Páter Pavol sa narodil 07. júna 1931 v Kluknave. Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 1947 a v rokoch 1949 – 1950 si vykonal noviciát v Spišskom Štiavniku. Prvé rehoľné sľuby zložil, už po likvidácii kláštorov 08. 09. 1950 v Kluknave.

čítaj viac

Ďakovný list v knihe sv. Cyrila a sv. Metoda

Ďakovný list v knihe sv. Cyrila a sv. Metoda

V rámci Cyrilometodských dní, ktoré sa konali i tento rok v Terchovej udelil Farský úrad v Terchovej spoločne s obcou Terchová „Ďakovný list v knihe sv. Cyrila a sv. Metoda“ Spoločnosti Božieho Slova za jej prínos i prínos jej členov v šírení odkazu sv. Cyrila a sv. Metoda a za službu, ktorú vo farnosti členovia rehole vykonávajú od roku 1975, kedy sa stal prvý verbista – Páter Jozef Šabo SVD – správcom farnosti.

čítaj viac

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie