Aký spôsob života modlitby vediete?

Tradične bol život modlitby v Spoločnosti Božieho Slova vedený jedným alebo kombináciou troch zasvätení zvlášť dôležitých pre sv. Arnolda Janssena, nášho zakladateľa: zasvätenie sa Panne Márii, zasvätenie sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a zasvätenie sa Duchu Svätému. Od Druhého vatikánskeho koncilu odzrkadľuje naše napodobňovanie Krista vychádzanie Božieho Slova z lona Otca a vtelenie Svätej Trojice. To je pre nás misionárov … Čítať ďalej Aký spôsob života modlitby vediete?