Aktuality

ČO NÁM HOVORÍ MATÚŠOVO EVANJELIUM O ZJAVENÍ PÁNA?

ČO NÁM HOVORÍ MATÚŠOVO EVANJELIUM O ZJAVENÍ PÁNA?

Keď som bol malé dieťa, píše P. Elmer Ibarra SVD z austrálskej provincie, otec ma okolo sviatku Zjavenia Pána, ľudovo nazývanom sviatok Troch Kráľov, nosil k mojim krstným rodičom.

V niektorých kultúrach je to totiž ešte aj dnes tradičný deň rozdávania darčekov. Keď „traja králi“ navštívili dieťa Ježiša a priniesli mu dary, prečo by to tiež nebol dobrý deň na zbieranie darov od našich krstných rodičov?

Dnes oslavujeme sviatok Zjavenie Pána. Oslavujeme okamih,
keď sa Ježiš zjavil všetkým národom. Je pozoruhodné, že o tejto
skutočnosti sa zmieňuje iba evanjelista Matúš. Musíme si však uvedomiť, že
Matúšova komunita, pre ktorú bolo pôvodne určené toto evanjelium, je zmiešanou
komunitou. Spoločenstvo Židov, ktorí konvertovali na kresťanstvo, a pohanov,
ktorí sa stali kresťanmi. Primárnym účelom tohto príbehu je, aby sa Ježiš už
ako nemluvňa ​​prejavil nielen Židom, ktorých predstavovali pastieri, ale všetkým
ľuďom, ktorí boli zastúpení mudrcmi.

Kto bol títo mudrci? Veľa sa debatuje nielen o tom,
kto boli, ale aj odkiaľ pochádzali a koľko ich bolo. Už dlho sú známi ako
králi. Sú dokonca vykreslení ako nosiaci koruny a legendy nám hovoria, že sa
volajú Gašpar, Melichar a Baltazár. Väčšina biblických vedcov verila, že sú to
astrológovia, ktorí poznajú hviezdne konštelácie. A takmer všetci súhlasia s
tým, že sú to múdri muži. Majú vedomosti, ktoré ďaleko presahujú bežných ľudí.
Na mnohých obrazoch sú zobrazení tak, že majú rôzne farby pleti, jeden je muž
svetlej farby, druhý muž hnedej farby a tretí je takmer čiernym mužom.
Zobrazuje sa tým, že pochádzajú z rôznych miest predstavujúcich rôzne rasy
sveta, ktoré prichádzajú uctievať Kráľa.

Ďalšou otázkou je, koľko ich bolo? Najbežnejší názor
je, že ide o troch múdrych mužov. Je to tak preto, lebo priniesli tri dary. A
teológovia verili, že aj dary majú zmysel. Po prvé, dar zlata znamená, že
„Ježiš je kráľ“, pretože zlato sa spája s kráľovskou hodnosťou. Po druhé, dar
kadidla znamená, že „Ježiš je svätý“, pretože kadidlo sa používa na chrámové
obete a chrámové služby. A nakoniec, dar myrhy znamená, že „Ježiš zomrie“,
pretože myrha je stromová živica, ktorá sa používa ako prostriedok na
zabalzamovanie mŕtvych.

Myslím si však, že na čo by sme sa v dnešnom evanjeliu
mali najmä zamerať, sú tri reakcie rôznych postáv evanjeliovej pasáže vzhľadom
k objaveniu hviezdy. Prvá reakcia, a môžeme povedať najlepšia, je od mudrcov.
Po uvidení hviezdy, po prijatí zjavenia z nebies, sa vydali na ďalekú cestu,
aby zistili, kto je podľa nich novonarodený Kráľ. S najväčšou
pravdepodobnosťou, keď ho videli, keď uvideli jeho rodičov a miesto kde sa
nachádzali, boli asi prekvapení. Možno čakali, že budú v paláci alebo aspoň v
celkom slušnom dome, ale uvideli ho v stajni. Napriek tomu pre otvorenosť
svojich myslí verili, že našli Kráľa. A s najväčšou pravdepodobnosťou, keď sa
vrátili do svojej krajiny povedali svojim krajanom dobrú správu o objavení Kráľa
Kráľov.

Druhou reakciou bola ľahostajnosť a to ľahostajnosť
zákonníkov a veľkňazov. Keď sa mudrci vybrali za Herodesom, aby zistili kde sa
nachádza novorodený židovský kráľ, Herodes sa na túto informáciu, predpoveď pýtal
zákonníkov a veľkňazov. A oni presne lokalizovali cez proroka Micheáša
miesto, kde sa narodí Kráľ, a to v Betleheme. Na naše prekvapenie sa však títo
ľudia, ktorí poznajú zjavenie prostredníctvom Svätého písma, ostali ľahostajní.
Nereagovali na to. Nenechali sa tým obťažovať.

A tretou reakciou, najhoršou, je rekcia samotného
Herodesa, o ktorom vieme, že síce chcel vedieť, kde sa tento novonarodený
kráľ nachádza, ale nie preto, aby mu vzdal úctu, ale aby ho zabil. Vnímal toto
dieťa ako hrozbu. Aby si predĺžil život, chcel zabiť pôvodcu života. Namiesto
toho, aby chcel vidieť svetlo, túžil toto svetlo uhasiť.

Dnešné evanjelium sa dotýka aj nás. Čo by sme robili
my, keby sme uvideli hviezdu? Boli by sme ochotní cestovať ako mudrci? Keby sme
objavili Krista, boli by sme ochotní ohlasovať túto dobrú správu? Alebo by sme
sa ako veľkňazi a zákonníci nenechali touto správou obťažovať? Alebo ešte
horšie, boli by sme ako Herodes, ktorý odmietal vidieť svetlo a chcel radšej
zabrániť tomu, aby toto svetlo videli ostatní.

Vzbuďme si dnes túžbu v našom srdci, aby sme sa podobali mudrcom, ktorí prišli z ďalekých miest hľadať Krista a ohlásiť ho celému svetu. Pretože byť s Kristom je konečným cieľom každého kresťana.

Text reflexie pripravil P. Elmer
Ibarra SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie