Čo znamená skratka „SVD“?

Väčšina členov rehoľnej komunity používa iniciálky za menom na identifikáciu rehoľnej kongregácie, do ktorej patrí. SVD sú iniciálky latinského Societas Verbi Divini, po slovensky: Spoločnosť Božieho Slova. Na Slovensku sme však často nazývaní aj ako verbisti alebo misionári verbisti.