DUCHOVÁ OBNOVA: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA V ROKU C

Prinášame Vám podklady pre duchovnu obnovu, doma alebo v spoločenstvách, na Pôstne obdobie 2022, ktoré pripravil P. Emil Králik SVD.