Aktuality

JEHO HROB HOVORÍ ZA VŠETKO: Pripomíname si duchovné dedičstvo sv. Arnolda Janssena

Návšteva hrobu nášho drahého zosnulého najmä pri výročí jeho smrti je nostalgickou chvíľou návratu späť, aby sme si vychutnali dedičstvo zosnulého, nechali sa uchvátiť inšpiráciami, ktoré nám zanechal, a tešili sa, že budeme s Božou pomocou schopní vyžarovať to isté dedičstvo novým a tvorivým spôsobom.

Dňa 15. januára pri príležitosti výročia smrti nášho milovaného svätca pátra Arnolda Janssena. Vyberme k jeho hrobu umiestneného v dolnom kostole v svätého Michala v holandskom Steyle.

Leží tam sarkofág svätého Arnolda Janssena, ktorý darovali obyvatelia Steylu a Tegelenu a ktorý umelecky navrhol a zhotovil Will Horsten, umelec z Kevelaeru.

Na sarkofágu sú zobrazené slová PATER, DUX, FUNDATOR, čo znamená OTEC, VODCA, ZAKLADATEĽ.

Sarkofág stojí na troch nohách, pričom z každej z nich vyrastá rastlina symbolizujúca tri rehoľné kongregácie, ktoré sv. Arnold Janssen založil: Spoločnosť Božieho Slova – SVD, Sestry služobnice Ducha Svätého – SSpS a Sestry služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony – SSpSAP.

Rastlina na prednej strane môže pripomínať aj horiaci ker, cez ktorý sa Boh prihovoril Mojžišovi.

Sarkofág zdobia štyri reliéfy, na každej strane jeden.

Reliéf na prednej strane znázorňuje Najsvätejšiu Trojicu. Veľké ruky symbolizujú Boha Otca, ktorý ponúka svojho Syna ľudstvu, lebo Boh tak miloval svet, že nám dal svojho jediného Syna.

Otca a Syna nesie Duch Svätý v podobe holubice. Na jej krídlach je sedem plamienkov symbolizujúcich dary Ducha Svätého.

Reliéf na zadnej strane zobrazuje scénu Zvestovania. Odkazuje na Arnoldovu úctu voči Božiemu Slovu. Anjel Gabriel oznamuje Márii, že sa stane matkou Vykupiteľa. Mária drží v ruke prázdnu nádobu na znak svojej otvorenosti prijať tento dar. Ľalia medzi anjelom a Máriou odkazuje na jej čistotu.

Reliéf na ľavej strane znázorňuje Ducha Svätého vznášajúceho sa nad vodami pri stvorení sveta. Pripomína Arnoldovu úctu voči Duchu Svätému. Vody sú zobrazené ako vlny a nad vodami sa vznáša Duch Svätý v podobe holubice.

Vedľa krídel sú tri plamene vľavo a štyri vpravo, symbolizujúce sedem životodarných darov Ducha Svätého.

Reliéf na pravej strane znázorňuje Božské Srdce. Vo veľkom srdci je päť menších sŕdc. Vyjadruje to, že ľudia všetkých kontinentov nachádzajú útočisko v Ježišovom srdci, veľkom symbole Božej lásky.

Naľavo od srdca je palmový list, ktorý symbolizuje víťazstvo nad zlom, a napravo ľalia, ktorá je znakom čistoty.

Sarkofág svätého Arnolda Janssena so všetkými týmito symbolmi je dokonalým vyjadrením  jeho spirituality, ovocím jeho apoštolského nasadenia, výsledkom jeho inšpirácií a súhrnom jeho neochvejnej dôvery v Božiu vôľu a jeho prozreteľnosť.

Vitráž za hrobom zobrazuje obľúbený motív svätého Arnolda Janssena: Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery.

Sklenené kamene vitráže symbolizujú Božie ruky, ktoré Boh vystiera voči stvoreniu, žltú ruku Svetla a červenú ruku Ducha.

Celý vesmír je naplnený Božím svetlom a životom.

Poďme teda, milí členovia Arnoldovej rodiny, poďme k hrobu svätého Arnolda Janssena a nechajme sa inšpirovať, lebo jeho hrob hovorí za všetko!

Text k sviatku svätého Arnolda Janssena pripravil P. Dixson Lawrence D’Souza SVD a preložil P. Peter Dušička SVD.

Ďalšie odkazy:

https://www.verbisti.sk/spiritualita-arnolda-janssena/

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie