Milí priatelia a dobrodinci misií!

Milí priatelia a dobrodinci misií!

Dovoľte mi, aby som vám napísal o svojej misijnej činnosti. Volám sa Ludvík Málek, pochádzam z Újezdca u Luhačovíc, som misionár SVD a pôsobím už 18 rokov v Mexiku.

Pôsobím v hlavnom meste a moja činnosť je zameraná hlavne na školstvo. Hlavná moja náplň je vyučovanie na vysokých školách, na Pápežskej univerzite a tiež na Teologickom rehoľnom inštitúte. Prednášam predmety ako dejiny Izraela, biblickú hebrejčinu, Pentateuch (päť kníh Mojžišových), biblickú spiritualitu, múdroslovné a poetické biblické knihy. Usporiadame biblické kurzy, kde sa sústreďujeme na mladých ľudí, manželské páry a tiež na seniorov. Každé spoločenstvo má svoju základňu a na stretnutie vždy niekto pripraví úryvok z evanjelia, ktorý potom spoločne rozoberáme. Seniori majú tiež priestor, aby sa mohli porozprávať a pocítiť, že niekto ich potreby vníma. A pokiaľ sa vydáme za Indiánmi do hôr, sú to misie, kde idú s nami aj lekári, ako praktickí, tak tiež zubári. Prinášame nielen duchovné slovo, ale pokiaľ možno aspoň kúsok zdravia, pretože obyvatelia hôr nemajú žiadnu zdravotnú starostlivosť dostupnú. V každej dedine je určený domorodý muž, ktorý má na starosti zaistiť ubytovanie, miestnosti na prednášky a zdravotné ošetrenie a pokiaľ sa dá, a to vo väčšine prípadov nie je kostol, pripraviť i miesto na slávenie svätej omše. Na nás je, aby sme im odovzdali radosť a pokoj, aby na ich tvárach žiaril úsmev a radosť z Ježiša Krista. Tak si nás odovzdávajú od dediny k dedine a je zaujímavé, že u nás v Európe majú väčšinou všetky prípravy na starosti ženy, tu zabezpečujú väčšinou všetko muži, vrátane modlitieb, adorácie a slávenia svätej omše. Sú veľmi vďační za akúkoľvek pomoc a hlavne za to, že môžu sláviť svätú omšu. Moja misia mala byť pôvodne na Kube, ale okolnosti boli zložité a ja som zostal v Mexiku. Kubu som navštívil trikrát a tiež som tu pôsobil ako lektor. Vyučoval som náboženstvo a usporiadaním biblických kurzov som spoznával Kubu. Je to iná zem ako Mexiko, ale ľudia sú tu otvorení pre Božie slovo a i po toľkých rokoch útlaku si vieru zachovali.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.