MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (6. DEŇ)

Pozývame Vás modliť sa s nami marcovú pobožnosť k svätému Jozefovi. Dnešná téma: Tajomstvo