Zamyslenie na 2. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Streda, 2. október 2019 / svätých anjelov strážcov