MODLITBA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA

MODLITBA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA

Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka.
Nech ho Pán ochraňuje,
aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev.

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti
postavil si na čelo apoštolov svätého Petra
a na ňom si vybudoval svoju Cirkev;
ochraňuj nášho pápeža Františka,
ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu,
a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom
a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Pápež František v nedeľu 4. júla 2021 počas modlitby Anjel Pána ohlásil svoju apoštolskú návštevu na Slovenku slovami: „S radosťou vám oznamujem, že od 12. do 15. septembra, ak Boh dá, pôjdem na pastoračnú návštevu Slovenska. Ešte predtým, v nedeľu ráno, budem koncelebrovať záverečnú svätú omšu Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. Srdečne ďakujem tým, ktorí túto cestu pripravujú, a modlím sa za nich. Modlime sa za túto cestu a za tých, ktorí ju pripravujú.“

Zdroj: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-07/papez-oficialne-ohlasil-cestu-do-budapesti-a-na-slovensko.html

ĎALŠIE ČLÁNKY:

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie