#MojaMisiaJe …siať Božie Slovo do sŕdc študentov v Zimbabwe

„Moja misia je v meste Bulawayo v Zimbabwe. Som tu kaplánom pre univerzity a vysoké školy už nádherných 5 rokov. Okrem svätých omší, spovedí a lekcií katechizmu robím so študentmi kopec charitatívnej práce, evanjelizáciu, praktické kurzy a občas aj trocha vedy a umenia.