#MojaMisiaJe …starostlivosť o náš spoločný domov

#MyMission …to take care of our common world