#MojaMisiaJe …v teplom kostole zohriať a zapáliť duše Božím svetlom

#MyMission …to warm and fire souls by God´s light in a warm church