Naše modlitby

Novéna k svätému Arnoldovi Janssenovi

Novéna k svätému  Arnoldovi Janssenovi

Novénu sa možno modliť súkromne alebo v spoločenstve nielen pred sviatkom svätého Arnolda, ale aj kedykoľvek počas roka s úmyslom vyprosiť si konkrétnu milosť na jeho príhovor. Môže sa však vziať aj ako príprava pred nejakým sviatkom Spoločnosti Božieho Slova alebo dôležitou udalosťou, ako napr. skladanie sľubov, slávenie provinciálnej kapituly. Na záver každého dňa novény sa podľa potreby môžu pripojiť Litánie k svätému Arnoldovi a Jozefovi.

čítaj viac

Vademecum SVD

Vademecum SVD

Vadenecum SVD sú modlitby Spoločnosti Božieho Slova.

čítaj viac

So sv. Arnoldom Janssenom

So sv. Arnoldom Janssenom

Svätý Arnold, oroduj za nás, aby sme dosiahli vrúcnu lásku k Vtelenému Slovu a úprimnú oddanosť misijnému dielu Cirkvi. Pomáhaj nám budovať rodiny a spoločenstvá, v ktorých vládne láska, spravodlivosť a vzájomné zdieľanie sa.

čítaj viac

So svätou Pannou Máriou

So svätou Pannou Máriou čítaj viac