Naše modlitby

Novéna k sv. Jozefovi Freinademetzovi

Novéna k sv. Jozefovi Freinademetzovi

Novéna je forma deväťdňovej modlitby, ktorá pozostáva z: čítanie (buď úryvok z Biblie, alebo iný text, ktorý napríklad predstavuje život konkrétneho svätca), rozjímanie a prosba (kde je možnosť prihovoriť sa konkrétne za nejaký úmysel). Prinášame Vám novénu k svätcovi Spoločnosti Božieho Slova – k svätému Jozefovi Freinademetzovi.

čítaj viac

Novéna k svätému Arnoldovi Janssenovi

Novéna k svätému  Arnoldovi Janssenovi

Novénu sa možno modliť súkromne alebo v spoločenstve nielen pred sviatkom svätého Arnolda, ale aj kedykoľvek počas roka s úmyslom vyprosiť si konkrétnu milosť na jeho príhovor. Môže sa však vziať aj ako príprava pred nejakým sviatkom Spoločnosti Božieho Slova alebo dôležitou udalosťou, ako napr. skladanie sľubov, slávenie provinciálnej kapituly. Na záver každého dňa novény sa podľa potreby môžu pripojiť Litánie k svätému Arnoldovi a Jozefovi.

čítaj viac

Vademecum SVD

Vademecum SVD

Vadenecum SVD sú modlitby Spoločnosti Božieho Slova.

čítaj viac

So sv. Arnoldom Janssenom

So sv. Arnoldom Janssenom

Svätý Arnold, oroduj za nás, aby sme dosiahli vrúcnu lásku k Vtelenému Slovu a úprimnú oddanosť misijnému dielu Cirkvi. Pomáhaj nám budovať rodiny a spoločenstvá, v ktorých vládne láska, spravodlivosť a vzájomné zdieľanie sa.

čítaj viac

S Pannou Máriou

S Pannou Máriou

.

čítaj viac