Novéna k sv. Jozefovi Freinademetzovi

Novéna je forma deväťdňovej modlitby, ktorá pozostáva z: čítanie (buď úryvok z Biblie, alebo iný text, ktorý napríklad predstavuje život konkrétneho svätca), rozjímanie a prosba (kde je možnosť prihovoriť sa konkrétne za nejaký úmysel). Prinášame Vám novénu k svätcovi Spoločnosti Božieho Slova – k svätému Jozefovi Freinademetzovi.