Nedeľa povolaní

Čo pre teba znamená byť misionárom?