NEZABÚDAJME NA ZOMRELÝCH

NEZABÚDAJME NA ZOMRELÝCH

Po minulé roky boli dni okolo Dušičiek akoby dňami sťahovania národov. Cesty boli preplnené, ľudia putovali z jedného konca krajiny na druhý. Na cintorínoch sme boli hlava na hlave a mohli sme sa tam stretnúť s mnohými známymi a príbuznými, ktorých sme niekedy možno aj roky nevideli.

Hlavným dôvodom bolo, že sme chceli navštíviť hroby svojich blízkych. Urobili sme vonkajšie úpravy na hroboch, zapálili sviečku a pomodlili sme sa za svojich najdrahších. Aj tí, ktorí majú toho s vierou menej spoločného, sa aspoň na chvíľku zastavili, pouvažovali, vrátili sa v spomienkach k tým, ktorých mali radi.

Tohtoročné „Dušičky“ budú iné. Ostaneme doma, budeme spomínať a modliť sa „na diaľku.“ Vonkajšie obmedzenie nám však môže pomôcť pochopiť niečo viac, lebo to podstatné je v tom, čo urobíme v oblasti duchovna pre tých, ktorí nás predišli do večnosti. A tu nie je žiadnou prekážkou ani vzdialenosť v kilometroch, dokonca ani predpisy karantény. S našimi zomrelými nás spája láska, modlitba a viera vo večný život. Myslím, že neklamem, ak poviem, že tak robíme nielen raz v roku. Mali by sme na našich zomrelých pamätať v modlitbe a pri sv. omši denne. Cirkev sa pri každej sv. omši modlí za zomrelých. Uvedomujeme si toto vzájomné prepojenie a v duchu lásky pomáhame zomrelým našou modlitbou a obetou. Ale je to aj dobrá škola. Uvedomujeme si aj my sami, že sme smrteľní. Že náš život nie je len v tomto čase a tu na zemi. Naše životné snahy a zápasy nie sú iba zápasmi o prežitie a prekonanie chorôb, ale spejeme a chystáme sa na večnosť. Naša modlitba za zomrelých môže dať uistenie i nám, že aj za nás sa budú raz iní modliť. Urobme modlitbu za zomrelých dôležitou súčasťou našich modlitieb. Bude to vyjadrovať aj našu vieru vo večnosť a v existenciu spoločenstva vo večnosti, do ktorého túžime i my patriť.

Podcast:

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie