NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (5. deň)

Pozývame Vás modliť sa novénu k sv. Arnoldovi Janssenovi. Novénu sa možno modliť súkromne alebo v spoločenstve s úmyslom vyprosiť si konkrétnu milosť na jeho príhovor. Na záver každého dňa novény sa podľa potreby môžu pripojiť Litánie k svätému Arnoldovi a Jozefovi.