13. Od kedy sa slúžia sväté omše za nových členov Misijného omšového spolku?

Sväté omše za nových členov sa slúžia odo dňa zápisu do Misijného omšového spolku.