PASTIERSKY LIST PRI PRÍLEŽITOSTI NÁVŠTEVY SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU

Drahí bratia a sestry,
viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa; taká, ktorá by nás potešila, povzbudila, spojila naprieč celou spoločnosťou? …