Pohreb pátra Kulhu

Pohreb pátra Kulhu

27. marca 2019 o 11:00 hod. sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii slúžila pohrebná sv. omša za pátra Bernarda Kulhu SVD.

27. marca 2019 o 11:00 hod. sa v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii slúžila pohrebná sv. omša za pátra Bernarda Kulhu SVD. Hlavným celebrantom bol provinciál P. Pavol Kruták SVD. V kázni sa prítomným prihovoril páter Marek Vaňuš SVD.

Po svätej omši pokračovali pohrebné obrady na Cintoríne svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre, kde bolo telo pátra Kulhu uložené do zeme. Pohrebu sa zúčastnilo viacero spolubratov, seminaristov a rodinných príslušníkov pátra Bernarda.