Pomôžte misiám. Príďte na misijný jarmok

Pomôžte misiám. Príďte na misijný jarmok

Misionári vebisti už tradične organizujú aj tohtoročnú druhú adventnú nedeľu misijné jarmoky s cieľom pomôcť misionárom vo svete.

V Bratislave (16.12.2018) a v Nitre (9.12.2018) sa môžete zúčastniť tohto milého a veľmi vyhľadávaného podujatia, ktorého cieľom otvoriť srdce veriacich ľudí a pomáhať všade tam, kde je potreba.

Tešíme sa na vás aj v tomto Advente!

Bližšie info: https://kalvaria.verbisti.sk a http://www.mladymisionar.sk/