Pozvánka na Kurz Samuel v Nitrianskej diecéze

Pozvánka na Kurz Samuel v Nitrianskej diecéze

Nitriansky tím pastorácie povolaní ponúka mladým ľuďom od 17 do 30 rokov, ktorí hľadajú svoje životné povolanie a chcú prehĺbiť vzťah k Bohu a Svätému Písmu, kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna), ktoré budú vždy

druhú nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na stránke

www.kurzsamuel.sk

Prihlasovanie je možné do konca septembra 2018.